Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus

Σημαντική απήχηση φαίνεται να έχει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmsus σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα, στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1987 και ο αριθμός των ενδιαφερόμενων φοιτητών, αυξάνεται κάθε χρόνο. Από το 1987 έως σήμερα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα 1,6 εκατ. φοιτητές από όλη την Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 στο πρόγραμμα Erasmus συμμετείχαν 144.037 φοιτητές από 31 χώρες της Ευρώπης (25 κράτη μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία). Σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των φοιτητών Erasmus αυξήθηκε κατά 6,3%. Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή αύξηση «φοιτητών Erasmus» σημειώνεται στα 10 νέα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, ο αριθμός των «φοιτητών Erasmus» από τα νέα κράτη μέλη, αυξήθηκε κατά 36,3%, σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, αναφέρεται ότι το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 έγινε ανταλλαγή 2115 φοιτητών από ελληνικά πανεπιστήμια, με 1545 φοιτητές από άλλες χώρες της Ευρώπης. Το 2003-2004 η Ελλάδα έστειλε στο εξωτερικό 2385 φοιτητές και δέχτηκε 1593 φοιτητές από ξένα πανεπιστήμια. Το 2004-2005, στο πρόγραμμα συμμετείχαν 2491 φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια, έναντι 1658 ξένων φοιτητών που δέχτηκε η Ελλάδα.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ισπανία είναι η πιο δημοφιλής χώρα επιλογής μεταξύ των φοιτητών της ΕΕ, για την περίοδο 2004-2005, και ακολουθούν η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία.
Η ανακοίνωση αναφέρει, εξάλλου, πως το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 η Τουρκία συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα Erasmus, με 1.142 φοιτητές από τουρκικά πανεπιστήμια. Την ίδια περίοδο, η Τουρκία δέχτηκε 299 φοιτητές από άλλες χώρες της Ευρώπης.
Σημειώνεται, επίσης, ότι οι «φοιτητές του Erasmus», σπουδάζουν, κατά πλειοψηφία, οικονομικά και διοίκηση και ακολουθούν αυτοί που σπουδάζουν φιλολογία, ξένες γλώσσες και κοινωνικές επιστήμες.
Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει πως η υποτροφία που δίνει το πρόγραμμα Erasmus στους φοιτητές παραμένει τα τελευταία 10 χρόνια στα 150 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο. Για την περίοδο 2007-2013, η Επιτροπή προτείνει η υποτροφία να αυξηθεί σταδιακά στα 250 ευρώ το μήνα. Σήμερα, πάντως, ο ετήσιος προϋπολογισμός για το Erasmus ανέρχεται σε 165 εκατ. ευρώ.

Καθημερινή, 16-03-06