Πρόταση για τη δημιουργία Φόρουμ συζήτησης και αλληλεγγύης για τα ζητήματα της εκπαίδευσης

Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια καταγραφή θέσεων μερικών εκπαιδευτικών που -ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια- έχουν εκδηλώσει με διάφορους τρόπους την αντίθεσή τους στις κυρίαρχες αντιλήψεις και πρακτικές των ηγετικών διοικητικών, συνδικαλιστικών και κομματικών μηχανισμών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρόκειται για αντιλήψεις και πρακτικές που οδηγούν στην αποσύνθεση της εκπαί-δευσης, δηλαδή στην κυριαρχία ενός γραφειοκρατικού παρασιτισμού της εγκατάλει-ψης και της διαφθοράς, στη ματαίωση κάθε προσπάθειας για τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και στην κυριαρχία της πιο ξεδιάντροπης αναξιοκρατίας και του νεπο-τισμού. Επειδή αυτές οι αντιλήψεις και πρακτικές είναι πλέον άρρηκτα δεμένες με συγκεκριμένα υλικά συμφέροντα των φορέων τους και επειδή αυτά τα συμφέροντα έρχονται σε σύγκρουση με κάθε προοδευτική αλλαγή της σημερινής κατάστασης, ο χώρος της εκπαίδευσης έχει γίνει από πολλές απόψεις χώρος συνδικαλιστικής αντι-δημοκρατίας και συχνά άσκησης πραξικοπηματικής βίας. Σε όλες τις βαθμίδες -και περισσότερο στην ανώτατη- ο συνδικαλιστικός χώρος έχει απομαζικοποιηθεί και έχει αντικατασταθεί από μηχανισμούς μειοψηφιών, που κυριαρχούν ακριβώς χάρη σ’ αυ-τήν την απομαζικοποίηση, την οποία συντηρούν με την αντιδημοκρατία και τη βία.
Έτσι, μαζί με την αποσύνθεση και τη ματαίωση του εκπαιδευτικού έργου έχει μαται-ωθεί μέσα στους χώρους της εκπαίδευσης η ζωντανή συζήτηση γύρω από το ίδιο το εκπαιδευτικό πρόβλημα.
Εμείς που υπογράφουμε αυτές τις θέσεις θεωρούμε ότι, ανεξάρτητα από την ανά-ληψη οποιασδήποτε δράσης από τον καθένα από μας και από κάθε συλλογικότητα στην οποία ανήκει και μέσω της οποίας μπορεί να επιχειρεί την αλλαγή αυτής της κα-τάστασης, είναι σήμερα ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ευρύτερος δημοκρατικός χώρος συζήτησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την εκπαί-δευση στη βάση αυτών των κοινών διαπιστώσεων. Επίσης θεωρούμε ότι αυτός ο χώρος θα πρέπει να είναι και χώρος κοινής δράσης ενάντια σε κάθε απόπειρα βίαιης χειραγώγησης και παρεμπόδισης της επιστημονικής και κοινωνικής σκέψης, καθώς και σε κάθε απόπειρα να εμποδιστεί με την πραξικοπηματική βία και την καταστροφή η επιστημονική έρευνα και ο δημοκρατικός συνδικαλισμός μέσα στους χώρους της εκπαίδευσης. Με λίγα λόγια, αυτός ο χώρος θα είναι και χώρος αλληλεγγύης σε κάθε άνθρωπο και κάθε ομάδα ανθρώπων που δεν την αφήνουν να εκφραστεί και να οργανωθεί με συνδικαλιστική ελευθερία, που την διώκουν με διάφορα προσχήμα-τα ή που την εμποδίζουν με κάθε λογής πραξικοπηματική βία να εκτελέσει τα εκπαι-δευτικά της καθήκοντα.
Επειδή τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι προβλήματα στρατηγικής πολιτικής σημασίας και έχουν έντονα ταξικό και σφαιρικό ιδεολογικό χαρακτήρα, νομίζουμε ότι κάθε απόπειρα συνολικής ενιαίας απάντησης σ’ αυτά μέσα απ’ αυτό το χώρο θα ευνούχιζε αυτή τη συζήτηση και αυτή την απόπειρα αλληλεγγύης ή θα κατέληγε σε ασταμάτητες εσωτερικές διενέξεις και διασπάσεις, που θα περιόριζαν άσκοπα το πλά-τος αυτής της συζήτησης και αλληλεγγύης. Γι’ αυτό προτείνουμε αυτό εδώ το κείμε-νο να λειτουργήσει ως βασικό κείμενο αναφοράς για τη δημιουργία -σ’ αυτή τη φά-ση- ενός Φόρουμ συζήτησης, ενημέρωσης και δημοκρατικής αλληλεγγύης για τα εκ-παιδευτικά ζητήματα ανοιχτού σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές, γονείς και σε κάθε δημοκρατικό άνθρωπο και σε κάθε δημοκρατική συλλογικότητα που θα αποδέχεται καταρχάς αυτές τις θέσεις και θέλει να συμμετέχει σ’ αυτό το Φόρουμ.

Εμείς που υπογράφουμε κάνουμε μόνο την αρχή για τη δημιουργία αυτού του Φόρουμ και ξεκινάμε τη διακίνηση του παρακάτω βασικού κειμένου. με στόχο να υπάρξει μέσα από μια επόμενη συνεδρίαση και μια πιο συγκεκριμένη μορφή του τρόπου λειτουργίας του. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να επικοινωνήσει μαζί μας για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου.

 1. Μπουρίτης Γιάννης 6972897768
 2. Λασκαρίδης Χρήστος 6946050316
 3. Παλαβιτσίνη Άννα
 4. Καλλίας Κώστας
 5. Σωτηρόπουλος Δημήτρης
 6. Αδαμόπουλος Δημήτριος
 7. Σιακαβάρα Αικατερίνη
 8. Μιχαλόπουλος Γιώργος
 9. Κοφίνας Θανάσης
 10. Σοφτζόγλου Παντελής
 11. Σοφτζόγλου Γεώργιος
 12. Κατάκος Στρατής
 13. Διπλαράκη Άννα
 14. Μπέλλα Ζωή

Θέσεις αναφοράς για ένα δημοκρατικό Φόρουμ για τα ζητήματα της παιδείας >>>