Η Κίνηση "Παιδεία για Δημοκρατία και Ανάπτυξη" καταγγέλει τα γεγονότα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Συγκλήτου και τις απειλές που δέχτηκαν από τα τάγματα εφόδου τα μέλη της. Τα τάγματα εφόδου υπαγόρευσαν στην Σύγκλητο τι θα αποφασίσει, και αυτή μετά από ομηρία τεσσάρων ωρών, αποφάσισε την καθ΄υπαγόρευση απόφαση.

Καταγγέλουμε ακόμη τις απειλές κατά του καθηγητή Βασάλου και το σπάσιμο των γραφείων του επειδή αυτός αντιστάθηκε σε αυτή τη βαρβαρότητα.

Τα επεισόδια αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν με τον πιο έντονο τρόπο την εκτίμησή μας ότι στα πανεπιστήμια δρουν συμμορίες που ενθαρύνονται από το τετρακομματικό καθεστώς κάνοντας μπούκες στις Συγκλήτους, σπάζοντας εργαστήρια και γραφεία, διαλύοντας εκλογικές διαδικασίες και αποφάσεις, απειλόντας και προπηλακίζοντας όσους καθηγητές αντιστέκονται και γενικά επιβάλλοντας το νόμο τους, έξω και πέρα από κάθε δημοκρατική διαδικασία. Πρόκειται για χιτλερικά τάγματα εφόδου.

Η βία αυτή θα ενταθεί ακόμη περισσότερο όσο τα προνόμια της παρασιτικής γραφειοκρατίας θα απειλούνται από κάθε προσπάθεια αλλαγής στα Πανεπιστήμια.

Είναι περισσότερο από ποτέ μεγάλη η ανάγκη να συγκροτηθεί η δημοκρατική αντίσταση στα Πανεπιστήμια που θα αντιπαρατεθεί στη διάλυση τους

Αθήνα, 020706