ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19/01/2008

Κώδικας ποινών για φοιτητές και καθηγητές
Ετοιμος ο νέος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΑΕΙ

Του Αποστολου Λακασα

Τι γίνεται όταν κάποιος φοιτητής αντιγράφει στις εξετάσεις; Υπάρχουν κυρώσεις όταν αποκαλυφθεί ότι ένας πανεπιστημιακός σε βιβλίο του έχει αντιγράψει κάποιο άλλο βιβλίο; Πώς λειτουργεί μια βιβλιοθήκη ή ένα εργαστήριο; Τάξη στη λειτουργία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ επιχειρεί να βάλει ο Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ιδρυμάτων, ο οποίος -βάση του νέου νόμου πλαισίου- θα δώσει στα ΑΕΙ τις κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η επεξεργασία του Πρότυπου Κανονισμού έχει ολοκληρωθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και απομένουν οι τελευταίες «πινελιές» για να παραδοθεί στο υπουργείο Παιδείας. Κατόπιν, θα δοθεί στις διοικήσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οπως προβλέπει ο νόμος-πλαίσιο 3549/07, ο κανονισμός θα ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση νέων κανονισμών από κάθε ΑΕΙ. Μετά την ισχύ του, εάν κάποιο ΑΕΙ δεν τον τηρήσει ή δεν καταρτίσει οικείο εσωτερικό κανονισμό, δεν θα μπορεί να εκδώσει διοικητικές πράξεις για προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΙ, να διορίσει προσωπικό ή να προβεί σε άλλες κανονιστικές πράξεις ή αποφάσεις ζωτικού ενδιαφέροντος που αφορούν το συγκεκριμένο ΑΕΙ, μέχρι να καταρτίσει κανονισμό».

Eνα λιτό εγχειρίδιο

Ειδικότερα, ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός που έχει συνταχθεί από το ΕΣΥΠ είναι ένα λιτό εγχειρίδιο και κάθε κεφάλαιό του ορίζει τους τομείς που πρέπει να ρυθμιστούν από το ίδιο το ίδρυμα. Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγεται ο οργανωτικός γραμματέας του ιδρύματος. Επίσης, ορίζει ότι θα πρέπει να συνταχθεί κανονισμός λειτουργίας των Εργαστηρίων, Βιβλιοθηκών, Σπουδαστηρίων και Αναγνωστηρίων. Ζητεί τον ορισμό κανόνων δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησής τους. Ο Πρότυπος Κανονισμός δίνει τις γενικές γραμμές, όμως δεν λειτουργεί ως «τυφλοσούρτης» για τα ιδρύματα, αλλά επιτρέπει στον καθένα να ορίσει τη διαδικασία που θα εφαρμόσει σε κάθε θέμα. Δεν κάνει αντιγραφή του νόμου-πλαισίου, ούτε επιστρέφει σε ζητήματα τα οποία ρυθμίζει ξεκάθαρα ο νόμος, όπως για παράδειγμα το θέμα της απάλειψης των «αιώνιων» φοιτητών. Ομως, μεταξύ των ζητημάτων που θέτει ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός και εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν… γκρίνια στα ιδρύματα είναι οι κυρώσεις για παράτυπες ή αντιδεοντολογικές συμπεριφορές. Ενδεικτικά, προβλέπεται η σύνταξη κανονισμού εξετάσεων, ο οποίος προς το παρόν δεν υπάρχει στα ιδρύματα. Οποιος συλληφθεί να αντιγράφει, το γραπτό του θα μηδενίζεται. Η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα απαγορεύεται, οι επιτηρητές θα λειτουργούν με βάση συγκεκριμένο «καθηκοντολόγιο» και θα επιβάλονται ποινές στους πλαστογράφους των εξετάσεων (έχουν υπάρξει περιπτώσεις που συνελήφθησαν φοιτητές να προσέρχονται για να εξεταστούν γραπτώς στη θέση άλλων). Από την άλλη, προβλέπονται ποινές και για τους πανεπιστημιακούς σε ζητήματα όπως η αντιγραφή βιβλίων ή η κλοπή εργασιών κ.ά. Ο Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός, πάντως, σέβεται την αυτοτέλεια του κάθε ΑΕΙ και αφήνει τους πανεπιστημιακούς να ορίσουν τα του οίκου τους. Κινείται στη λογική ότι οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί και φοιτητές πρέπει να βάλουν τάξη στη λειτουργία του ιδρύματός τους.