NEA 19/1/08

Τι αλλάζει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,σύμφωνα με τη νέα πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για μεταρρύθμιση

Οι Πανελλήνιες ξανάρχονται στη Β΄ Λυκείου

Και πρόταση για έναν μήνα εργασίας των μαθητών σε επιχειρήσεις


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ- ΕΥΗ ΣΑΛΤΟΥ

Επαναφορά των εξετάσεων της Β΄ Λυκείου με συμμετοχή του βαθμού στην εισαγωγή στα ΑΕΙ, περιφερειακές εξετάσεις, πολλαπλά βιβλία στο Λύκειο, προσομοίωση εργασίας για τους μαθητές, πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής και Αγγλικών και άλλες καινοτομίες περιλαμβάνει νέα πρόταση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!

Την πρόταση κατέθεσε στον υπουργό Παιδείας κ. Ευρ. Στυλιανίδη η επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) υπό τον καθηγητή κ. Θάνο Βερέμη.
Αντίστοιχη πρόταση είχε καταθέσει το ΕΣΥΠ πέρυσι και στην κ. Γιαννάκου, όμως έμεινε στα χαρτιά. Ο κ. Βερέμης ζητά απο τον κ. Στυλιανίδη να μην καθυστερήσει άλλο την έναρξη του διαλόγου.

Μία από τις προτάσεις αφορά την αξιολόγηση των μαθητών και εισηγείται την επαναφορά των εξετάσεων στη Β΄ Λυκείου- σε επίπεδο περιφέρειας - και τη συμμετοχή του τελικού βαθμού της τάξης αυτής σε ποσοστό 20% στον βαθμό πρόσβασης για τα ΑΕΙ, κάτι δηλαδή που ίσχυε με παρόμοιο τρόπο προτού καταργηθεί το 2004 από την κ. Μαριέττα Γιαννάκου! Επίσης, για τους μαθητές της Γ΄ τάξης προτείνεται να εξετάζονται σε επίπεδο περιφέρειας σε 4 μαθήματα Γενικής Παιδείας (Γλώσσα, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα, Κοινωνικές Επιστήμες) και με Πανελλήνιες για τα μαθήματα Κατεύθυνσης. Ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου συνυπολογίζεται στον βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Όσον αφορά το Γυμνάσιο, σύμφωνα με την πρόταση, οι μαθητές και οι μαθήτριες προτείνεται να αξιολογούνται με βάση την επίδοσή τους στα τρία τρίμηνα, την επίδοσή τους στην τελική γραπτή εξέταση και τον βαθμό που προκύπτει από τη συνθετική εργασία που έχει αναλάβει ο μαθητής σε συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό και από τη συμμετοχή του σε διαθεματικό σχέδιο δράσης (project).

Ακόμα μία πρόταση που θα προκαλέσει συζητήσεις αφορά την επαφή των μαθητών με τον χώρο της εργασίας. Η επιτροπή ζητά να ξεκινήσει διάλογος για τη δοκιμαστική εργασία των μαθητών σε επιχειρήσεις, παράλληλα με την ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Σε πολλές χώρες (όπως η Γερμανία) οι μαθητές όλων των σχολείων στη Β΄ Γυμνασίου “εργάζονται” για έναν μήνα κοντά σε επαγγελματίες τους οποίους οι ίδιοι επιλέγουν. Οι διάφοροι χώροι εργασίας αναλαμβάνουν χωρίς κόστος να δεχθούν τους μικρούς εργαζομένους (τηρώντας εννοείται όλους τους κανόνες ασφαλείας). Η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών δεν έχει φυσικά καμιά εργασιακή εμπειρία και ο μήνας αυτός (παρά το ότι που είναι εξαιρετικά σύντομο διάστημα και το όλο εγχείρημα έχει φυσικά χαρακτήρα προσομοίωσης της πραγματικής εργασίας) φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικός στη διαμόρφωση της γνώμης που έχουν για την εργασία.
Θα έπρεπε ίσως να αρχίσει σχετικός διάλογος στην Ελλάδα».
Άλλες προτάσεις της επιτροπής αφορούν την ίδρυση ακαδημίας επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς, τη συγγραφή πολλαπλών και ανοικτών βιβλίων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους κ.ά.

Λύκειο
Φάκελος του μαθητή και εικονικές εξετάσεις

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΡRΟJΕCΤ). Εργασίες, ομαδικές και ατομικές, προτείνεται να αποτελούν σημαντικό μέρος της διδασκαλίας, κυρίως στα μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών, ώστε να αποφεύγεται η «παπαγαλία».

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Προτείνεται ως ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης ο φάκελος υλικού του μαθητή, ο οποίος θα περιέχει το σύνολο των εργασιών του που θα επηρεάζουν τον συνολικό γενικό βαθμό. Σε μερικά μαθήματα προτείνεται η εργασία του μαθητή να αποτελεί εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης μαζί με την παραδοσιακή γραπτή εξέταση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ προσανατολισμός στην Α΄ και τη Β΄ τάξη με την ίδρυση Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) σε κάθε σχολική μονάδα.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ «ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» που δεν θα επηρεάζουν την αξιολόγηση, αλλά θα ανιχνεύουν τις ανάγκες και τις αδυναμίες των μαθητών καθώς και τα πιθανά προβλήματα στη διδασκαλία.

ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ το πρόγραμμα κατεύθυνσης, τόσο στη Β΄ όσο και στην Γ΄ Λυκείου, θα πρέπει να είναι περισσότερες από τις μέχρι σήμερα προβλεπόμενες.

Η ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ πρέπει να αναβαθμιστεί και να λειτουργεί σε κάθε Λύκειο της χώρας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Οι μαθητές του Λυκείου θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων στην Πληροφορική και την Αγγλική Γλώσσα (με πιστοποίηση και από το ΥΠΕΠΘ) το οποίο θα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για την προαγωγή τους σε ανώτερη βαθμίδα.

Γυμνάσιο
Το προφίλ των παιδιών στους καθηγητές

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ να είναι ενήμεροι για το πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού, ώστε το πρόγραμμα σπουδών της Α΄ Γυμνασίου να διαμορφωθεί ανάλογα, και οι οι μαθητές να προσαρμοστούν στη νέα σχολική πραγματικότητα.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ να επιμορφώνονται σε ζητήματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών αυτής της ηλικίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του δημοτικού σχολείου σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων να περιγράφει με Δελτία Περιγραφικής Αξιολόγησης το προφίλ των μαθητών και οι εκθέσεις να τίθενται υπ΄ όψιν των εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια Υποδοχής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σπουδών στο Γυμνάσιο να οργανωθεί σε δύο βασικούς τομείς: στο κυρίως πρόγραμμα και στην ελεύθερη ζώνη δραστηριοτήτων, με αύξηση του υπάρχοντος ωραρίου ή μείωση των ωρών διδασκαλίας κάποιων αντικειμένων.