ΟΕΕΚ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι.Ε.Κ και ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ι.Ε.Κ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Α) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ. ΩΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ: Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2001) ΚΑΙ Π.Δ.347/2003, ΦΕΚ115/Α’/31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’)
Β) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Ε.Κ. ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ 150 ΜΟΝΑΔΕΣ Αρθρο 8 Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02)
Γ) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΗΛΕΠΙΚ. – ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής(**Προγραμματιστής Η/Υ, **Προγραμματιστής Η/Υ -Βοηθός αναλυτή Η/Υ, **Προγραμματιστής Η/Υ -Βάσεων Δεδομένων, **Προγραμματιστής Η/Υ -Εφαρμογών) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός βιομηχανικού λογισμικού ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων & Παροχής Υπηρεσιών INTERNET – INTRANET ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Δικτύων ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δικτύων & Αυτοματισμού Γραφείου ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)(**Προγραμματιστής Η/Υ -Πληροφορικής Εφαρμογών Πολυμέσων ΙΕΚ**Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα-Multimedia) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών & Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Video Games) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Τεχνολογίας internet ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τεχνικός Τηλεπληροφορικής ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Γραμματέας Διεύθυνσης (**Ειδικός διοικητικών υπηρεσιών, Ειδικός αυτοματοποίησης γραφείου**)
Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων
Τειρεσίας:Άτομα με προβλήματα όρασης- Χειριστές τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών
Τεχνικός Διανομής
Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών
ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων(**Διοικητικό και λογιστικό στέλεχος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, **Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος)
Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών(**Ειδικός εργασιών ασφαλιστικών εταιρειών κλάδου ζωής, Ειδικός εργασιών ασφαλιστικών εταιρειών γενικών κλάδων, Ειδικός Εργασιών Αναλογισμού Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εκτιμητής Ασφαλειών [κινδύνου και αποζημιώσεων ασφαλιστικών εταιρειών]**) Υπ. Ανάπτυξης, για 1η υπογραφή.
Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)(**Marketing ΙΕΚ**)
Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων(**Οργάνωσης-Διοίκησης εμπορικών επιχειρήσεων ΙΕΚ**)
Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία Ν. 2515/97(ΦΕΚ 154/Α’/25-7-97)Π.Δ. 340/98(ΦΕΚ 228/Α’/6-10-98) 1. Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή)2. Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (άδεια Δ’ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις)
Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Ν. 2515/97(ΦΕΚ 154/Α’/25-7-97)Π.Δ. 340/98(ΦΕΚ 228/Α’/6-10-98) 1. Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή)2. Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (άδεια Δ’ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις)
Ειδικός πωλήσεων(**Πωλήσεων ΙΕΚ)
Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών (**Ειδικός Τραπεζοασφαλιστικών Παροχών)
Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου Ν. 2515/97(ΦΕΚ 154/Α’/25-7-97)Π.Δ. 340/98(ΦΕΚ 228/Α’/6-10-98) 1. Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή)2. Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (άδεια Δ’ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις)
Ειδικός χρηματιστηριακών εργασιών (**Ειδικός χρηματιστηριακών συναλλαγών) Απόφ. Δ.Σ. Κεφαλαιαγοράς 4/213/28-03-01Π.Δ. 234/2004 ΦΕΚ 218/Α’/12-11-2004 Υπεύθυνος Λήψης & Διαβίβασης ΕντολώνΑντικρυστής, Βοηθός Αναλυτή Μετοχών κ.λπ.Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες και φορείς, κ.λπ.
Κτηματομεσίτης – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας
Στατιστικής έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων
Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων
Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων
Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία Ν. 2515/97(ΦΕΚ 154/Α’/25-7-97)Π.Δ. 340/98(ΦΕΚ 228/Α’/6-10-98) 1. Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής πρ/σία ως βοηθός λογιστή)2. Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως (άδεια Δ’ τάξεως, 5ετής πρ/σία, εξετάσεις)
Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών
Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών Απόφ. Δ.Σ. Κεφαλαιαγοράς 4/213/28-03-01Π.Δ. 234/2004 ΦΕΚ 218/Α’/12-11-2004 Υπεύθυνος Λήψης & Διαβίβασης ΕντολώνΑντικρυστής, Βοηθός Αναλυτή Μετοχών κ.λπ.Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες και φορείς, κ.λπ.
Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Π.Δ. 404/1996 (ΦΕΚ 271/Α΄/11-12-96)Π.Δ. 208/2002(ΦΕΚ 194/Α’/23-08-2002)Π.Δ. 337/2003(ΦΕΚ 291/Α’/18-12-2003) Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών(δίπλωμα, άδεια οδήγησης όλων των κατηγοριών, λευκό ποινικό μητρώο, προϋποθέσεις υγείας, εξετάσεις)
Επιμελητής πτήσεων
Οδηγός Ταξί
Τεχνικός Μεταφοράς Εμπορευμάτων Αερομεταφορών
Υπάλληλος Αεροδρομίου
ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ειδικός ξενοδοχειακής ψυχαγωγίας
Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και τροφοδοσίας
Υπεύθυνος Υποδοχής & Φιλοξενίας
ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Βοηθός Αρτοποιού – Ζαχαροπλάστη (Μεταγυμνασιακό) Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.
Βοηθός εστιατορικής τέχνης (Μεταγυμνασιακό)
Βοηθός ζαχαροπλαστικής τέχνης (Μεταγυμνασιακό) Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.
Βοηθός μαγειρικής τέχνης (Μεταγυμνασιακό)
Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.
Τεχνικός μαγειρικής τέχνης
Υπάλληλος Μπαρ
Υπεύθυνος μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού (catering)
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ειδικός αεροπορικών εταιρειών
Ειδικός διαχείρισης τουριστικών εκδηλώσεων
Ειδικός θαλασσοθεραπείας- SPA
Ειδικός λουτροθεραπείας- SPA
Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης Π.Δ. 229/1995 (ΦΕΚ 130/Α/1995) Ναυτιλιακό Πρακτορείο (2ετής προϋπηρεσία)
Ειδικός τουριστικού πρακτορείου
Επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής Π.Δ. 267/2003(ΦΕΚ 240/Α’/16-10-03) 1) Ιδιωτικός/δημόσιος τομέας (εθνικοί δρυμοί, προστατευόμενες περιοχές, χώροι υπαίθριας αναψυχής) υπό καθοδήγηση του διαχειριστή των φυσικών αυτών συστημάτων.2) Συνοδός-Ξεναγός επισκεπτών.
Στέλεχος τουρισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων
Συνοδός Βουνού
Τουριστικός Συνοδός Επιτροπή Προσωρινού Χαρακτήρα
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Βοηθός γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (μεταγυμνασιακό)
Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Ειδικός δασικής προστασίας Π.Δ. 344/2001 (ΦΕΚ 232/Α’/11-10-2001) 1. Στο δημόσιο τομέα :Ψ Δασικό προσωπικό Δ.Ε. Ψ Δασοφύλακας 2. Στον ιδιωτικό τομέα :Ψ Φύλακας θήραςΨ Προσωπικό Δασικών Εργασιών
Τεχνικός αμπελουργίας – οινοτεχνίας ΕΕΚΕΔ
Τεχνικός ανθοκομίας ΕΕΚΕΔ
Τεχνικός αρδεύσεων ΕΕΚΕΔ
Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας
Τεχνικός δενδροκομίας και μεταποίησης- επεξεργασίας προϊόντων ελιάς- φυστικιάς
Τεχνικός θερμοκηπίων(**Τεχνικός θερμοκηπιακών κατασκευών**) ΕΕΚΕΔ
Τεχνικός Συντήρησης & Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων Εκ νέου επεξεργασία στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Τεχνικός αναπαραγωγής αγροτικών ζώων
Τεχνικός πτηνοτροφίας
ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Βοηθός Επεξεργασίας Κρέατος & Πουλερικών (Μεταγυμνασιακό) Επιτροπή Προσωρινού Χαρακτήρα
Τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος ΥΠΕΠΘ, 1η υπογραφή
Τεχνικός ποτοποιίας αποσταγματοποιίας
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Τεχνικός Η/Υ και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου (**Τεχνικός ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημάτων και αυτοματοποίησης γραφείου**) Επιτροπή Προσωρινού Χαρακτήρα
Τεχνικός ηλεκτρονικός βιομηχανικών εφαρμογών
Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων Επιτροπή Προσωρινού Χαρακτήρα
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών Εγγρ. 77260/Β/6071/ 24-11-99 Υπ. Μετ. – Επικ.Β.Δ. 510/1971(ΦΕΚ 152/Α΄/71)Π.Δ. 258/2003(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03)Έγγ Υπ. Μετ. & Επικοινωνιών/ Δ/νση Πιστοποίησης Αρ. Πρωτ. 1450/9/26-1-2005 Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα)
Τεχνικός οργάνων μετρήσεων (**Τεχνικός ηλεκτρονικός οργάνων μετρήσεων**)
Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων (**Ηλεκτρονικός οπτικοηλεκτρο-ακουστικών συστημάτων**) Εγγραφο 80028/Β/7783/26-1-99 του Υπ. Μεταφ – Επικοιν.Β.Δ. 510/1971(ΦΕΚ 152/Α΄/71)Π.Δ. 258/2003(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03) Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα)
Τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών Εγγρ. 77260/Β/6071/ 24-11-99 Υπ. Μετ. – Επικ.Β.Δ. 510/1971(ΦΕΚ 152/Α΄/71)Π.Δ. 258/2003(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03)Έγγ Υπ. Μετ. & Επικοινωνιών/ Δ/νση Πιστοποίησης Αρ. Πρωτ. 1450/9/26-1-2005 Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα)
Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας(**Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων**) Εγγρ. 77260/Β/6071/ 24-11-99 Υπ. Μετ. – Επικ.Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α΄/71)Π.Δ. 258/2003(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03) Ραδιοτεχνίτη (Δίπλωμα)
ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Τεχνικός αερίων καυσίμων Π.Δ. 362/2001(ΦΕΚ 245/Α’/22-10-01) 1) Τεχνίτη αερίων καυσίμων2) Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων(Αδεια Τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4 χρόνια προϋπηρεσία)
Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού(**Τεχνικός εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού, Τεχνικός βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων ψύξης**) Π.Δ. 289/00(ΦΕΚ 235/Α΄/31-10-2000) Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ 72/Α’/25-4-1996) 1) Αδεια τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (δίπλωμα)2) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (δίπλωμα, άδεια τεχνίτη, περίπου 500 ημ/θια, εξετάσεις) 3) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (δίπλωμα, άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, περίπου 660 ημ/θια – 110 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)4) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (δίπλωμα, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, περίπου 500 ημ/θια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης, εξετάσεις) (προϋπηρεσία μειωμένη 30% σε σχέση με τους πτυχιούχους ΤΕΛ)
Τεχνικός εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου C.N.C. (**Τεχνικός μηχανών αριθμητικού ελέγχου C.N.C.**) Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.
Τεχνικός αυτοκινήτων – οχημάτων Κ.Υ.Α Ε/ 6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μεταφ - Επικοινωνιών (ΦΕΚ 416/Β΄/19-4-99)Ν. 1575/1985(ΦΕΚ 207/Α’/11-12-85)Αρθρο 18 Ν. 3185/2003(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003) Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις1) Μηχανοτεχνίτη (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)2) Τεχνίτη συστήματος πέδησης (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)3) Τεχνίτη αναρτήσεων4) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)5) Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητή- ρων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)6) Τεχνίτη εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)7) Ηλεκτροτεχνίτη (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)8) Τεχνίτη οργάνων (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)9) Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)10) Τεχνίτη ψυγείων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)11) Τεχνίτη τροχών (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)12) Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)13) Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)14) Τεχνίτη βαφής (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)15) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος πρ/σία)
Τεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων οχημάτων Κ.Υ.Α. 6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μεταφ. - Επικοινωνιών (ΦΕΚ 416/Β΄/19-4-99)Ν. 1575/1985(ΦΕΚ 207/Α’/11-12-85)Αρθρο 18 Ν. 3185/2003(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003) Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις1) Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)2) Τεχνίτη ψυγείων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)3) Τεχνίτη τροχών (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)4) Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)5) Τεχνίτη βαφής (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)
Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης(**Βοηθός Τεχνίτης Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων – [Θέρμανση]) (μεταγυμνασιακό) Π.Δ. 55/2000(ΦΕΚ 44/Α΄/01-3-2000) 1) Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού(δίπλωμα, 500 ημ/θια + εξετάσεις)2) Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 1125 ημ/θια – 875 στην ειδικότητα, )3) Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α’ τάξης, 1875 ημ/θια-1625 στην ειδικότητα, εξετάσεις)4) Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β’ τάξης, 2625 ημ/θια, 2375 στην ειδικότητα, εξετάσεις)
Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (**Βοηθός Τεχνίτης Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων [Υδρευση –Αποχέτευση] (μεταγυμνασιακό) Π.Δ. 55/2000(ΦΕΚ 44/Α΄/01-3-2000) 1) Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού(δίπλωμα, 500 ημ/θια + εξετάσεις)2) Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 1125 ημ/θια – 875 στην ειδικότητα, )3) Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α’ τάξης, 1875 ημ/θια-1625 στην ειδικότητα, εξετάσεις)4) Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β’ τάξης, 2625 ημ/θια, 2375 στην ειδικότητα, εξετάσεις)
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Π.Δ. 55/2000(ΦΕΚ 44/Α΄/01-3-2000) 1) Αδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (δίπλωμα)2) Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 750 ημ/θια – 500 στην ειδικότητα, εξετάσεις ή δίπλωμα, 375 ημ/θια - 125 στην ειδικότητα, εξετάσεις)3) Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α’ τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή δίπλωμα, 1.125 ημ/θια – 875 στην ειδικότητα, εξετάσεις)4) Αδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β’ τάξης, 750 ημ/θια ή δίπλωμα, 1.875 ημ/θια – 1.625 στην ειδικότητα)
Τεχνικός μηχανημάτων έργων Π.Δ. 148/2006 (ΦΕΚ 158/Α/27-07-2006) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄ τάξεως, με ανάλογη προϋπηρεσία, μειωμένη κατά 70% σε σχέση με τους πτυχιούχους ΤΕΛ.
Τεχνικός Μηχανοτρονικής Επιτροπή Προσωρινού Χαρακτήρα
Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και σκαφών Αναψυχής Επεξεργασία από το Υπουργείο Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Τεχνικός αυτοματισμών(**Τεχνικός συστημάτων αυτομάτου ελέγχου**) Π.Δ. 191/2001(ΦΕΚ 156/Α΄/12-7-01) Αδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’ ειδικότητας με 70% του χρόνου πρ/σίας των αποφοίτων ΤΕΛ.
Τεχνικός ανελκυστήρων (**Τεχνικός ηλεκτρολόγος ηλεκτρικού μέρους ανυψωτικών μηχανημάτων**) Π.Δ. 113/2001 (ΦΕΚ 105/Α΄/25-5-01) 1) Αδεια Ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδ/τας2) Αδεια εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστ. Δ΄ ειδ/τας (2ετής πρ/σία, εξετάσεις : άρθρο 2 του Β.Δ. 1938)3) Πτυχίο επίβλεψης συντήρησης εγκαταστάσεων Δ’ ειδ/τας (2ετής πρ/σία, εξετάσεις)
Τεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών Π.Δ. 148/2006 (ΦΕΚ 158/Α/27-07-2006) 1) Άδεια τεχνίτη ηλεκτρολόγου γ’ ειδικότητας (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων)2) Άδεια εκτελέσεως εγκαταστάσεων γ’ ειδικότητας (με προϋπηρεσία μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τους αποφοίτους Τ.Ε.Λ.).
Τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων οχημάτων Κ.Υ.Α Ε/6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μεταφ - Επικοινωνιών (ΦΕΚ 416/Β΄/19-4-99)Ν. 1575/1985(ΦΕΚ 207/Α’/11-12-85)Αρθρο 18 Ν. 3185/2003(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003) Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις1) Μηχανοτεχνίτη (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)2) Τεχνίτη συστήματος πέδησης (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)3) Τεχνίτη αναρτήσεων (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)4) Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)5) Τεχνίτη εξαερωτήρων -αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)6) Ηλεκτροτεχνίτη (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)7) Τεχνίτη οργάνων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)8) Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)9) Τεχνίτη ψυγείων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)10) Τεχνίτη τροχών (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)11) Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)12) Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (δίπλωμα, 3ετής πρ/σία)13) Τεχνίτη βαφής (δίπλωμα, 2 έτη πρ/σία)14) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος πρ/σία)
Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων(**Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων**) Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ Π.Δ. 301/2003(ΦΕΚ 257/Α’/05-11-03) – Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.– Ανεξάρτητος επαγγελματίας (εργασία ύστερα από παραγγελία μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ).
Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών Π.Δ. 209/2003 (ΦΕΚ 168/Α’/02-7-2003) – Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.– Ανεξάρτητος επαγγελματίας (εργασία ύστερα από παραγγελία μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ).
ΟΜΑΔΑ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Γυψαδόρος – Σοβατζής (Μεταγυμνασιακό)
Ειδικός γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) ΥΠ.Ε.Π.Θ., για 1η υπογραφή
Ελαιοχρωματιστής (Μεταγυμνασιακό)
Κτίστης (Μεταγυμνασιακό)
Τεχνικός δομικών έργων ΥΠ.Ε.Π.Θ., για 1η υπογραφή
Τεχνικός επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων
Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων (Μεταγυμνασιακό)
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Τεχνικός Ελέγχου Υλικών
Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων Π.Δ. 72/2006 (ΦΕΚ 73/Α/06-04-2006) Βοηθός φαρμακείου (1 έτος πρακτική άσκηση σε φαρμακείο, ή 6 μήνες αν έχει κάνει 6μηνη πρακτική, εξετάσεις)
ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Τεχνικός Επιμεταλλώσεων
Τεχνικός Μεταλλικών Επιφανειών
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Βιβλιοδέτης
Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων(**Τεχνικός γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης Εντύπου, **Τεχνικός γραφίστας ειδών συσκευασίας,**Γραφιστικής ειδών συσκευασίας ΙΕΚ, **Γραφιστικής ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου ΙΕΚ)
Εικονογράφος - Σκιτσογράφος
Εκτυπωτής
Τεχνικός κινούμενης εικόνας ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος
ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας (**Φωτογραφίας εργαστηρίου ΙΕΚ**) Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) 1. Άδεια Βοηθού Τεχνικού Εργαστηρίου2. Άδεια Τεχνικού Εμφανιστή-Εκτυπωτή (Άδεια Βοηθού+300 ημερομ.)3. Άδεια Τεχνικού Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ): (Άδεια Βοηθού Τεχν.Εργ.+300 ημερομ.)4. Άδεια Τεχνικού Προϊσταμένου Εργαστηρίου (600 ημερομ. ως Εμφαν.Εκτυπ. ή Εταλονέρ)
Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας (**Φωτογραφίας πολυφωτογραφικών εφαρμογών ΙΕΚ**)
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Αργυροχρυσοχοϊα
Τεχνικός παραγωγικής κεραμικής
Τεχνικός Παραδοσιακών Τεχνών (μεταγυμνασιακό)
Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού Π.Δ. 73/2002(ΦΕΚ 55/Α’/21-03-02) Άδεια Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής (**Τεχνικός επέμβασης, συντήρησης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς ΙΕΚ**) Π.Δ. 73/2002(ΦΕΚ 55/Α’/21-03-02) Άδεια Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης(**Συντήρησης αποκατάστασης έργων τέχνης ΙΕΚ, Διατήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης ΙΕΚ**) Π.Δ. 73/2002(ΦΕΚ 55/Α’/21-03-02) Άδεια Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης
Τεχνικός χειροποίητης κεραμικής
Ωρολογοποιίας
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών
Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας
Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλου(**Ειδικός Σχεδίασης Επίπλου, Σχεδιαστής Επίπλου ΙΕΚ)
Ξυλογλύπτης (Μεταγυμνασιακό)
Ξυλουργών (Μεταγυμνασιακό) Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) Άδεια τεχνίτη ξυλουργού(κινηματογράφου/τηλεόρασης): με εξετάσεις
Τεχνικός Διακόσμησης (**Διακοσμητής εφαρμογών εσωτερικών χώρων ΙΕΚ**)
Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής(**Τεχνικός Παραγωγικού Κοσμήματος, Αργυροχρυσοχοϊας ΙΕΚ)
Τεχνικός Σχεδιασμού Κοσμήματος
Τεχνικός Υαλουργός Επιστημονικών Οργάνων
Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος(** Αργυροχρυσοχοϊας ΙΕΚ)
Τεχνικός Ψηφιδογραφίας –Υαλογραφίας (Βιτρώ)
Τεχνίτης ψηφιδωτών (Μεταγυμνασιακό)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων
Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος Επιτροπή Προσωρινού Χαρακτήρα
Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης ΥΠ.Ε.Π.Θ., για 1η υπογραφή.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (**Βοηθός τραυματολογίας ορθοπεδικής**) Π.Δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/Α΄/24-7-01)Π.Δ. 268/2003(ΦΕΚ 240/Α’/16-10-03)Υπουργική Απόφαση,(ΦΕΚ 1082/Β’/14-8-01)(Για Νοσηλευτική Χειρουργείου ΦΕΚ 235/Α’/12-10-01) Αδεια Βοηθού Νοσηλευτή (Δίπλωμα, 3μηνη πρακτική άσκηση)
Νοσηλευτικής Χειρουργείου
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (**Ειδικής νοσηλευτικής ΙΕΚ**)
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας(**Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ΙΕΚ)
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις(**Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ΙΕΚ)
Βοηθός Αναισθησιολογίας Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Βοηθός Οδοντιάτρου Π.Δ. 7/2000 (ΦΕΚ 8/Α΄/19-1-2000) Βοηθός οδοντιατρείου(1 έτος πρακτική άσκηση, εξετάσεις)
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές πηγές και λουτρά (**Ειδικός Υδροθεραπείας και Λουτροθεραπείας**) Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου Π.Δ. 62/2007 (ΦΕΚ 70/Α΄/22-03-2007 Επαγγελματική άδεια «Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου»
Ειδικός Κινησιοθεραπείας Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Ιατρικός Επισκέπτης
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου(**Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου, **Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου ΙΕΚ) Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου(**Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΙΕΚ) Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Οδοντοτεχνικής Πορσελάνης Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Οδοντοτεχνικής-Ορθοδοντικής Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Τεχνικός εφαρμογών οπτικής Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής(Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
Τεχνικός προθετικών-ορθωτικών και λοιπών μέσων αποκατάστασης Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής (Υπ.Απ. Ε’/1605, ΦΕΚ 139/Β’/07-02-2006)
ΟΜΑΔΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (**Αισθητικής ΙΕΚ) Υπ. Απόφαση Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β’/19-5-1999) Το σχέδιο Π.Δ. επαναπροωθείται στην Ε.Ε.Κ.Ε.Δ. «Τα εργαστήρια αισθητικής δύνανται να απασχολούν βοηθητικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης».
Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής Υπ. Απόφ. :οικ/3215 (ΦΕΚ 655/Β’/30-6-98) και Ερμην. Εγκύκλιος : Α5/οικ5797/21-10-98 Το σχέδιο Π.Δ. προωθείται στην ΕΕΚΕΔ «Το υπόλοιπο προσωπικό που θα απασχολείται στις επιμέρους δραστηριότητες, πέραν των υπευθύνων, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης»
Βοηθός κομμωτή (μεταγυμνασιακό)
Κομμωτής-Τεχνικός περιποίησης κόμης Π.Δ. 133/2005ΦΕΚ 193/Α΄/02-09-2005 1) Άδεια κουρέα (δίπλωμα)2) Άδεια κομμωτή (δίπλωμα + 6μηνη πρ/σία)3) Άδεια κουρέα Α΄ (δίπλωμα +1 έτος πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις)4) Άδεια κομμωτή Α’ (δίπλωμα1 έτος πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις)
Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) Άδεια κομμωτή (για τηλεόραση ή κινηματογράφο)
Τεχνίτης Περιποίησης Νυχιών (μεταγυμνασιακό)
Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών Π.Δ. 133/2005ΦΕΚ 193/Α΄/02-09-2005 Άδεια τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών(manicure-pedicure) (6μηνη πρ/σία)
Αισθητικός σύμβουλος εμφάνισης (stylist)
Αισθητικός αρωματοθεραπείας
Επαγγελματικό Μακιγιάζ Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) 1. Άδεια Βοηθού Μακιγιέρ (με εξετάσεις)2. Άδεια Μακιγιέρ (4 ταιν.μεγαλ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Μακιγιέρ)
ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση (μεταλυκειακό, 2 εξάμηνα) Ν. 3432 (ΦΕΚ 14/Α/03-02-2006) 1. Κληρικοί που κατατάσσονται στη β’ μισθολογ. κατηγορία Εφημερίων2. λαϊκοί με πλήρη δικαιώματα διπλωματούχων ΙΕΚ
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης(**Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ΙΕΚ) Υπ. Απ.: Π2β/οικ.2808/97(ΦΕΚ 645/Β’/31-7-97) Υπ. Απ.: Γ2β/οικ.1570 (ΦΕΚ 749/Β’/19-5-1999)Το σχέδιο Π.Δ. βρίσκεται για υπογραφή στο Υπουργείο Υγείας Διορισμός στο Δημόσιο, στην κατηγορία ΔΕ ως Βοηθός Νηπιαγωγού-ΒρεφοκόμουΣε φορείς ιδιωτικού δικαίου:1) Νηπιαγωγός- Βρεφοκόμος σε περίπτωση έλλειψης Νηπιαγωγού ΑΕΙ - Βρεφοκόμου ΤΕΙ2) Βοηθός Νηπιαγωγού-Βρεφοκόμου
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές ανάγκες (**Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές ανάγκες ΙΕΚ) Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α’/14-3-2000) Υπ. Απ. : Π2β/οικ.2808 (ΦΕΚ 645/Β’/31-7-97)Τροπ. αρ. : Γ2β/οικ.1570 (ΦΕΚ 749/Β’/19-5-1999) Το σχέδιο Π.Δ. βρίσκεται για υπογραφή στοΥπουργείο Υγείας Βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο τομέα (Κλάδος ΔΕ 1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού του προσωπικού Ειδικής Αγωγής)Σε φορείς ιδιωτικού δικαίου : 1) Νηπιαγωγός - Βρεφοκόμος σε περίπτωση έλλειψης Νηπιαγωγού ΑΕΙ - Βρεφοκόμου ΤΕΙ2) Βοηθός Νηπιαγωγού-Βρεφοκόμου
Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης παιδικών κατασκηνώσεων Αρ. Π1β/Γ.Π. 28176 (ΦΕΚ 562/Β/05-05-2006)
Στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας Επιτροπή Προσωρινού Χαρακτήρα
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Αθλητική δημοσιογραφία
Δημοσιογραφίας, Συντάκτες και Ρεπόρτερς (**Δημοσιογραφίας εξωτερικής σύνταξης ΙΕΚ, **Δημοσιογραφίας εσωτερικής σύνταξης ΙΕΚ, **Δημοσιογραφίας εσωτερικής-εξωτερικής σύνταξης τηλεόρασης ΙΕΚ, **Δημοσιογραφίας ΙΕΚ)
Διαφήμισης
ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ) (**Οπτικοακουστικών μέσων μίξης εικόνας ΙΕΚ, Οπτικοακουστικών μέσων ηλεκτρονικού μοντάζ ΙΕΚ) Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) 1. Άδεια Βοηθού Μοντέρ (με εξετάσεις)2. Άδεια Μοντέρ Αρνητικού (με την άδεια του Βοηθού Μοντέρ)3. Άδεια Μοντέρ (4 κινημ.ταιν. μεγ. μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως βοηθοί μοντέρ ή άδεια βοηθού μοντέρ+4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκους ή άδεια βοηθού μοντέρ +800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως βοηθοί μοντέρ)
Εικονολήπτης (**Οπτικοακουστικών μέσων-τηλ.μηχ. λήψης ΙΕΚ, Οπτικοακουστικών μέσων εικονοληψίας ΙΕΚ**) 1. Άδεια Βοηθού Εικονολήπτη (Βοηθού Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης)2. Άδεια Βοηθού Χειριστή Κινηματ.Μηχανής Λήψης (Βοηθός Cameraman):με εξετάσεις3. Άδεια Τεχνικού Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ (με εξετάσεις)4. Άδεια Εικονολήπτη (χειριστή τηλεοπτ.μηχαν. λήψης):600 ημερομ. ως βοηθοί Εικονολήπτες ή στους κατόχους άδειας Cameraman ή στους κατόχους άδειας Βοηθού Χειριστή Τηλ.Μηχαν. Λήψης+600 ημερομ.)5. Άδεια Χειριστή Κινημ.Μηχ.Λήψης (Cameraman):4 κιν.ταιν. ως Βοηθοί Cameraman ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Εικονολήπτες ή Άδεια Βοηθού Εικονολήπτη+4 κιν.ταιν. ή 800 ημερομ. σε τηλ. παραγ. ως Βοηθοί Εικονολήπτη)
Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής (Παραγωγός) (**Οπτικοακουστικών μέσων-οργανωτικού συντονισμού συνεργείων ΙΕΚ**) 1. Άδεια Φροντιστή (με εξετάσεις)2. Αδεια Βοηθού Διευθυντή Παραγωγής (με εξετάσεις+ 3 κιν.ταινίες μεγ.μήκους ή 600 ημερομ. ως Φροντιστής))3. Αδεια Διευθυντή Παραγωγής(με εξετάσεις+8 κιν.ταινίες μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Δ/ντή Παραγωγής ή με εξετάσεις, στους κατόχους άδειας Βοηθού Δ/ντη Παραγ. που έχουν πραγματοπ. 8 κιν.ταινίες μεγ.μήκ. ή 1600 ημερομ. σε τηλ. παραγ. ως Βοηθοί Δ/ντή Παραγ.)
Ηχολήπτης(**Οπτικοακουστικών μέσων ηχοληψίας ΙΕΚ**) 1. Άδεια Βοηθού Ηχολήπτη (Μπούμαν):με εξετάσεις2. Άδεια Τεχνικού Μίξης Ήχου:με εξετάσεις3. Άδεια Τεχνικού Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ: με εξετάσεις4. Άδεια Ηχολήπτη: 4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ. ή άδεια Βοηθού Ηχολ.+4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ.5. Άδεια Σχεδιαστή Ήχου (4 κιν.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ.ως Ηχολ.).6. Άδεια Μηχανικού Ήχου (900 ημερομ.σε στούντιο επεξεργ.ήχου ως Ηχολ. +εξετάσεις)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας (**Ενδυματολογίας και σχεδίασης μόδας, **Ειδικός επιχειρήσεων ετοίμου ενδύματος,** Στέλεχος Επιχειρήσεων Ετοίμου Ενδύματος) Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005) 1. Άδεια Βοηθού Ενδυματολόγου (με εξετάσεις)2. Άδεια Ενδυματολόγου (4 κιν.ταιν. μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθός Ενδυματολ.)
Τεχνικός Δερμάτινης Ένδυσης – Αξεσουάρ Δερμάτινων Ειδών & Υπόδησης
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Προπονητής Αθλήματος
Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού Π.Δ. 369/2001 (ΦΕΚ 250/Α΄/22-10-01) Δικαίωμα απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Προπονητής Σκάκι Επιτροπή Προσωρινού Χαρακτήρα

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ειδικός Καρναβαλικών κατασκευών
Ειδικός Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος (**Βοηθός σκηνογράφος-ενδυματολόγος) Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/B/27-10-2005) 1. Άδεια βοηθού Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου (με εξετάσεις)2. Άδεια Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου (άδεια Βοηθού+3 κιν.ταιν.μεγ.μήκους ή 600 ημερομ.σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Σκηνογρ.-Ενδυματ.)
Εφαρμοσμένων τεχνών χορού
Μακιγιάζ θεάτρου-σκηνής
Μουσική με Τεχνολογία Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/B/27-10-2005) 1. Άδεια Βοηθού Ηχολήπτη (Μπούμαν):με εξετάσεις2. Άδεια Τεχνικού Μίξης Ήχου:με εξετάσεις3. Άδεια Τεχνικού Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ: με εξετάσεις4. Άδεια Ηχολήπτη: (4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ. ή άδεια Βοηθού Ηχολ.+4 κινημ.ταιν. μεγ.μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Βοηθοί Ηχολ.)5. Άδεια Σχεδιαστή Ήχου (4 κιν.ταιν. μεγ.μήκ. ή 800 ημερομ. σε τηλ.παραγ.ως Ηχολ.).6. Άδεια Μηχανικού Ήχου (900 ημερομ.σε στούντιο επεξεργ.ήχου ως Ηχολ. +εξετάσεις)
Σεναριογράφος
Σκηνοθέτης(**Σκηνοθέτης τηλεόρασης ) Υπ. Αποφ.Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/B/27-10-2005) 1. Άδεια Βοηθού Σκηνοθέτη τηλεοπτ.πλατό(floor manager)2. Άδεια Σκρίπτ (με εξετάσεις)3. Άδεια χειριστή κονσόλας Μίξης Εικόνας (με εξετάσεις)4. Άδεια Βοηθού Σκηνοθέτη (2 κιν. ταιν. μεγ.μήκους ή 400 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως Σκρίπτ/Βοηθοί Σκηνοθ. Τηλεοπτ. Πλατό)5. Άδεια Σκηνοθέτη (εξετάσεις+8 κιν.ταιν. μεγ. μηκ. ή 1600 ημερομ. σε τηλ. παραγ. ως Βοηθοί Σκηνοθ.)
Τεχνικός Καρναβαλικής Ενδυμασίας
Τεχνικός Μουσικός Δισκογραφίας & Ζωντανών Εμφανίσεων
Τεχνικός Παραδοσιακών Τεχνών
Υποκριτική Θεάτρου- Κινηματογράφου
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Επιτροπή Προσωρινού Χαρακτήρα
Όπου (**………) : Παλαιότερες ονομασίες ειδικοτήτων