Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338 Αθήνα, 13/12/05
www.olme.gr
e-mail:olme@otenet.gr

ΠΡΟΣ:
-τον πρόεδρο της
Επιτροπής Παρακολούθησης του 2ου ΕΠΕΑΕΚ
κ. Καραμάνο, Γ. Γραμματέα ΥΠΕΠΘ,
-τον Ειδικό Γραμματέα ΕΕ-ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ
κ. Σκιαδά Δημήτριο
Kοιν.:
Υπουργό Παιδείας κ. Μ. Γιαννάκου,
Υφυπουργό Παιδείας κ. Γ. Καλό,
Δ.Σ ΕΛΜΕ,
ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΠΕΑΕΚ

Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της παρέμβασης του εκπροσώπου μας στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 2ου ΕΠΕΑΕΚ έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:
Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Διαπιστώνουμε με λύπη μας ότι καμιά από τις προτάσεις που κατέθεσε η ομοσπονδία μας στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης δεν υλοποιείται, παρά το γεγονός πως κάποιες από αυτές, όπως οι προτάσεις μας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, βρίσκουν σύμφωνους, κατά δήλωσή τους, τους υπευθύνους του ΕΠΕΑΕΚ στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
2. Η ομοσπονδία μας θέλει να εκφράζει την ανησυχία των εκπαιδευτικών για τη μη επαρκή απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ (42%, η απορρόφηση και 61% οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31-10-05, μόλις 14 μήνες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για αυτές, στις 31-12-06) και τον υπαρκτό κίνδυνο να χαθεί μέρος της χρηματοδότησης.
3. Επιθυμούμε να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά τις επιφυλάξεις μας για τις προτεραιότητες και τους στόχους του 2ου ΕΠΕΑΕΚ, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί.
4. Κατά τη γνώμη μας, χάνεται μια σημαντική ευκαιρία για την Ελληνική Εκπαίδευση να αξιοποιηθούν τα σημαντικά κονδύλια του 2ου ΕΠΕΑΕΚ (που προέρχονται από το 3ο ΚΠΣ) κυρίως για τη βελτίωση των υποδομών της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό το λόγο εκφράζουμε τη διαφωνία μας για την μείωση κονδυλίων (κατά 35 εκατομμύρια ευρώ) από τον άξονα προτεραιότητας 5, «Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών», όποια και αν είναι η σχετική αιτιολογία (να καλυφθούν περιφερειακές προτεραιότητες του Γ΄ΚΠΣ). Έτσι αντί να ενισχύονται οι υποδομές των σχολείων (κτιριακές, υλικοτεχνικές, εργαστηριακές κ.λπ.) μειώνονται ακόμα και αυτά τα αρχικώς προβλεπόμενα κονδύλια.

5. Οι στόχοι του 2ου ΕΠΕΑΕΚ ουσιαστικά καθορίστηκαν βάσει της εκπαιδευτικής πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης, σε συνδυασμό δε και με τη δεδομένη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δεν είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην Πολιτεία και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ΟΛΜΕ έχει ασκήσει έντονη κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική, όπως εκφράστηκε με την «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», της περιόδου 1997-2000 που ουσιαστικά μετέτρεψε το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο για την επιλογή των μαθητών στην ανώτατη εκπαίδευση και υποβάθμισε ακόμα περισσότερο την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση δίνοντάς της περισσότερο χαρακτηριστικά κατάρτισης.
6. Δεν διαφαίνονται από το Αναθεωρημένο Πλαίσιο ούτε από το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού μέτρα και πολιτικές που θα συμβάλουν στην επιμήκυνση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 12 χρόνια, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί προεκλογική και προγραμματική δέσμευση της σημερινής κυβέρνησης.
7. Θα θέλαμε να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ότι, κατά τη γνώμη μας, επιμέρους άξονες προτεραιοτήτων, όπως π.χ. η επιχειρηματικότητα, έτσι όπως εισάγεται (άξονας 3), δεν έχουν στόχους συμβατούς με τους στόχους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούν απλώς επιλογές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ουσιαστικά «επιβάλλονται» στη χώρα μας.
8. Προωθείται μια σημαντική χρηματοδότηση της κατάρτισης, της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, των διάφορων σχολών που συνεχίζουν να παρέχουν τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση έξω από τις δομές του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, με τρόπο τέτοιο, που ουσιαστικά ενισχύει τη στροφή του εκπαιδευτικού μας συστήματος προς το πρότυπο του «σχολείου της αγοράς».
9. Εμείς αρνούμαστε μια εκπαίδευση δέσμια μιας πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της αγοράς. Πρότασή μας είναι μια εκπαίδευση που θα δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες των νέων, ένα ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς βεβαίως να αγνοούνται οι ανάγκες της νεολαίας για απασχόληση. Οι ανάγκες της αγοράς δεν μπορεί να καθορίζουν τους μορφωτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
10. Η απλή αντικατάσταση της ονομασίας των ΤΕΕ από τον όρο Επαγγελματικά Λύκεια στα σχετικά κείμενα της αναθεώρησης και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ, χωρίς ουσιαστικά να περιγράφονται οι στόχοι και οι σκοποί του νέου τύπου σχολείου που εξαγγέλλει το ΥΠΕΠΘ, μας προϊδεάζουν ότι πρόκειται για μια αλλαγή τίτλου και όχι για μια ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αναβάθμιση που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο περιεχόμενο του νέου τύπου λυκείου. Βασικές αρχές αυτών των αλλαγών η ομοσπονδία μας έχει περιγράψει με απόφασή της, την οποία και σας αποστέλλουμε.
11. Πιστεύουμε ότι επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να θεωρείται μόνο η συμμετοχή σε κάποια επιμορφωτικά προγράμματα μικρής ή μεγάλης διάρκειας, ή απλά η συμμετοχή τους σε ενημερώσεις για τις εκπαιδευτικές πολιτικές, αλλά είναι αναπόσπαστο μέρος της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η οποία με τη σειρά της πρέπει να συνδέεται με τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης και θετικής αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του. Παρά το γεγονός ότι έχει προστεθεί στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και η μακράς διάρκειας επιμόρφωση, εντούτοις στο σχεδιασμό του 2ου ΕΠΕΑΕΚ δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση της ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με παράλληλη απαλλαγή από τα διδακτικά

τους καθήκοντα, ως κύρια μορφή επιμόρφωσης, και μέχρι σήμερα δεν έχει επιμορφωθεί κανείς εκπαιδευτικός σε ετήσια προγράμματα. Επίσης, θέλουμε να επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός της επιμορφωτικής διαδικασίας από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης, ενώ συνεχίζεται η πολυδιάσπαση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση διάφορων επιμέρους επιμορφωτικών προγραμμάτων μικρής διάρκειας. Επιμένουμε για την αναγκαιότητα της οργάνωσης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε διαφορετική βάση από αυτή πάνω στην οποία μέχρι σήμερα πραγματοποιείται.
12. Τονίζουμε, επίσης, ότι μεγάλα κονδύλια προβλέπονται για την προβολή – διαφήμιση των δράσεων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ, γεγονός που δεν συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που υπάρχουν και οπωσδήποτε δεν προσφέρει τίποτε στη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης.
13. Επιθυμούμε να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την πλήρη και έντονη αντίθεσή μας για την προσθήκη με την οποία προβλέπεται η «έμμεση χρηματοδότηση των ιδιωτικών ΙΕΚ μέσω του ΟΕΕΚ».
14. Αναρωτιόμαστε, τέλος, πώς θα εξασφαλιστεί η συνέχεια των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές, όπως αναφέρεται και στο κείμενο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, χωρίς γενναία αύξηση των δημόσιων δαπανών για την παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ, στον οποίο όμως για ακόμη φορά και παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης οι δαπάνες αυτές παραμένουν καθηλωμένες.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Διατηρώντας τις παραπάνω επιφυλάξεις μας, προτείνουμε την υιοθέτηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης των παρακάτω προτάσεων της ομοσπονδίας μας.
1. Να προβλεφθεί στην επιμόρφωση μακράς διάρκειας η ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα, που θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα αφορά ικανό αριθμό εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ετησίως, θα είναι καθολική και περιοδική. Θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να προστεθούν στο τελικό κείμενο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού (Ενέργεια 2.1.1. πράξη δ).
2. Να συμπεριληφθούν στους τελικούς δικαιούχους των μέτρων 1.1, 2.1, 2.6, 4.2 καθώς και της πράξης 2.2..3γ, και τα κέντρα μελετών των ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών, όπως το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ. Σε κάθε περίπτωση, να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα στην ανάπτυξη των προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ η απαντητική δέσμευση, μετά την τοποθέτηση του εκπροσώπου της ομοσπονδίας μας, του εκπροσώπου της Διαχειριστικής Αρχής στη 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την αποδοχή του ΚΕΜΕΤΕ ως αναδόχου φορέα συγκεκριμένων προγραμμάτων που προβλέπονται στις παραπάνω ενέργειες και μέτρα (επιμόρφωση, έρευνα κ.ά).
3. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ για την ίδρυση Κέντρου Στήριξης του Εκπαιδευτικού με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο διδακτικό τους έργο.
4. Διεκδικούμε να στηριχθεί ουσιαστικά η επιστημονική, ερευνητική και επιμορφωτική λειτουργία της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ (και αντίστοιχα της ΔΟΕ και του ΙΠΕΜ) από τους πόρους του ΕΠΕΑΕΚ. Συγκεκριμένα διεκδικούμε: διοργάνωση επιμορφωτικών συνεδρίων (με τη συνεργασία και άλλων φορέων της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας σε εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα), εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και

τους εκπαιδευτικούς κ.λπ. Είμαστε έτοιμοι, εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση, να καταθέσουμε σχετικές προτάσεις. Επισημαίνουμε, με την ευκαιρία αυτή, ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών ήταν μέχρι τώρα σχεδόν εξ ολοκλήρου παραγκωνισμένοι από το 1ο και το 2ο ΕΠΕΑΕΚ, ενώ οι δυνατότητές τους είναι πολύ μεγάλες.
5. Θεωρούμε απαραίτητο να προβλεφθεί και η επαρκής επιμόρφωση των καθηγητών/τριών στην ειδική αγωγή (στην πράξη 1.1.4 α), ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαντήσεις της ένταξης των ΑΜΕΑ στα συνήθη σχολεία και οι σχολικές μονάδες που ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να στελεχώνονται με επιμορφωμένους καθηγητές.
6. Προτείνουμε να μη χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν τη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται από σχολές που δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό, γιατί η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους θα συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη πολυδιάσπαση των φορέων που προσφέρουν τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση. Αντί όλες οι σχολές να εποπτεύονται από το Υπ. Παιδείας, δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούν όλα τα υπουργεία ΤΕΕ, τα οποία μάλιστα με τη γενναία χρηματοδότησή τους από το ΕΠΕΑΕΚ διογκώνονται. Όπως είναι γνωστό, αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος είναι η ενσωμάτωση όλων των σχολικών μονάδων που παρέχουν Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στο ΥΠΕΠΘ.
7. Ζητάμε να διαγραφεί η πρόβλεψη για την ενίσχυση των ιδιωτικών ΙΕΚ καθώς και οι ανάλογες πράξεις που προβλέπονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, γιατί με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για να οικειοποιούνται κοινοτικά κονδύλια οι ιδιώτες αντί με αυτά να ενισχύεται η δημόσια εκπαίδευση.
8. Ζητάμε, τέλος, να μην περικοπούν κονδύλια (35 εκ. ευρώ) από την ενίσχυση των υποδομών της εκπαίδευσης (άξονας 5).

Υπενθυμίζουμε ότι σας έχουμε επανειλημμένα αποστείλει δύο κείμενα του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τα κέντρα στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και τις προτάσεις μας για τη δομή και το ρόλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.