Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 1/6/06
ΠΡΟΣ:
- τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Αγαπητοί, -ες συνάδελφοι, -σες
Το σχολείο από άποψη δομής, αναλυτικών προγραμμάτων, μεθόδων διδασκαλίας, στόχων δεν είναι μία ουδέτερη, διαγνωστική διαδικασία. Συνδέεται με την κοινωνική κατανομή της γνώσης και τον καταμερισμό εργασίας, άρα διαπλέκεται και υπηρετεί, φανερά ή όχι, την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική εξουσία, διαμορφώνει με βάση τις κυρίαρχες αξίες κοινωνικούς ρόλους και πρότυπα για τους αυριανούς πολίτες.
Το ιδεολογικό και γνωστικό περιεχόμενο και η κατανεμητική λειτουργία του σχολείου, ως συστατικού τμήματος του κρατικού εποικοδομήματος, εξαρτώνται από τον πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων.
Ωστόσο, ο παρεμβατικός ρόλος των κοινωνικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων μπορεί, κάτω από προϋποθέσεις, να επηρεάσει σε προοδευτική κατεύθυνση τους στόχους του σημερινού σχολείου, να αναδείξει τις αντιφάσεις της κυρίαρχης πολιτικής και, κυρίως, να φέρει στο προσκήνιο τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών.
Κάθε συζήτηση, επομένως, για την Τ.Ε.Ε. συμπεριλαμβάνει και αναδεικνύει το εκπαιδευτικό πρόταγμα για το σύνολο του σχολείου. Η Τεχνική – Επαγγελματική εκπαίδευση είναι οργανική και λειτουργική συνιστώσα της Λυκειακής δομής. Κάθε πολιτική που προσπαθεί, όπως οι πολιτεκές της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, να αποκόψει την Τ.Ε.Ε. από τη γενική φιλοσοφία και πρακτική των μεταγυμνασιακών σπουδών ή σφάλλει ή έχει συνειδητή στόχευση.
Η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών επιβάλλει το αυτονόητο. Εξετάζουμε το σχολείο με το σύνολο των επιστημονικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών δεδομένων, με το σύνολο του ιστορικού του φορτίου, που συνυφαίνει το ρεαλισμό της ζωής με το όραμά μας. Το σημερινό σχολείο είναι πίσω από τις ανάγκες της νέας γενιάς και του τόπου.
Το νομοσχέδιο που με μεγάλη καθυστέρηση έδωσε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, για τη μετατροπή των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις προτάσεις των εκπαιδευτικών αλλά και τις ανάγκες της εκπαίδευσης σήμερα. Η εκτίμηση της ομοσπονδίας μας ότι με αυτό συνεχίζεται η πολιτική υποβάθμισης της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δυστυχώς επαληθεύεται. Συγκεκριμένα:
1. Σχετικά με τη νέα δομή της ΤΕΕ
Διατηρείται και επεκτείνεται η πολυδιάσπαση των διάφορων τύπων σχολείων για την ΤΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, με τη δημιουργία Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) αλλά και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), τις οποίες μάλιστα θα μπορούν να ιδρύουν και τα άλλα υπουργεία πλην του Παιδείας, συνεχίζεται και διευρύνεται η πολυδιάσπαση της πολύπαθης Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η κατεύθυνση προς την οποία οδηγούν αυτές οι ρυθμίσεις είναι ακριβώς η αντίθετη από την καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που έχει υποσχεθεί και η ίδια η κυβέρνηση. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι αντί για τη θεσμοθέτηση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά δημιουργούνται σχολές στενής κατάρτισης (ΕΠΑΣ) με αδιευκρίνιστο περιεχόμενο και αβέβαιο μέλλον, χωρίς καμιά επαγγελματική κατοχύρωση. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να ωθήσουν πιο συστηματικά τα παιδιά τα οποία προέρχονται από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην υποβαθμισμένη δημόσια και ιδιωτική κατάρτιση (ΙΕΚ, ΚΕΚ) από τα δεκαπέντε τους χρόνια προετοιμάζοντας έτσι τους αυριανούς απασχολήσιμους, φθηνό εργατικό δυναμικό.
Με το νομοσχέδιο:
• Επιβεβαιώνεται ότι οι ΕΠΑΣ είναι περιθωριακές σχολές στενής κατάρτισης χωρίς ούτε μια ώρα γενικής παιδείας (άρθρο 10, παρ. 2: «Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις»).
• Εισάγεται η δυνατότητα στις ΕΠΑΣ για έτος μαθητείας χωρίς αυτό να διευκρινίζεται ότι θα αφορά μόνο τον ΟΑΕΔ όπως σήμερα ισχύει, (άρθρο 10, παρ 1:«Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως και ένα έτος ακόμη»).
• Δίνεται ως «μπόνους» στους ιδιώτες αλλά και στα άλλα Υπουργεία η δυνατότητα να λειτουργήσουν από τη φετινή χρονιά Α΄τάξη ΕΠΑΣ. Με τι προγράμματα άραγε; Και γιατί αυτή η προτεραιότητα; (άρθρο 14, παρ. 3β: «Τα υφιστάμενα δημόσια ΤΕΕ που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία μπορούν: … να μετατραπούν κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Σ». και στην παρ. 4: «Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στα Ιδιωτικά ΤΕΕ»).

2 .Σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Περιορίζεται με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ δραματικά ακόμα και αυτή η σημερινή, κουτσουρεμένη πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, αφού αφενός οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) αποκλείονται τελείως από την πρόσβαση σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και αφετέρου για τους απόφοιτους του ΕΠΑ.Λ. η πρόσβαση σε Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, ακριβέστερα, θεωρητικά μόνον θα είναι δυνατή, επειδή θα συμμετέχουν σε κοινές με τους συμμαθητές τους του Γενικού Λυκείου εξετάσεις, ενώ θα υστερούν σημαντικά σε σύγκριση μαζί τους, αφού θα έχουν παρακολουθήσει από την Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Καταργούνται για πρώτη φορά και τα ειδικά ποσοστά που προβλέπονταν σε όλες τις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση των αποφοίτων της ΤΕΕ στην τεχνολογική τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΤΕΙ). Θα εφαρμόζονται, δηλαδή, «δύο μέτρα και σταθμά» στο όνομα της αναβάθμισης της Τ.Ε.Ε.!
3. Σχετικά με τα επαγγελματικά επίπεδα των αποφοίτων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όχι μόνο δεν διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά επιχειρείται να παραδοθεί ένα σημαντικό τμήμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στους ιδιώτες. (μεταλυκειακό επίπεδο 3). Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, ενώ διακηρύσσει την ισοτιμία πτυχίων και την αναγνώρισή τους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, κάνει μια απίστευτη λαθροχειρία με τα επαγγελματικά επίπεδα. Συγκεκριμένα, ενώ το δελτίο τύπου του ΥΠΕΠΘ (19-1-2006) προέβλεπε τη χορήγηση πτυχίου επιπέδου β΄ για τους αποφοίτους των EΠA.Σ. και πτυχίου επιπέδου γ΄ για τους αποφοίτους των EΠA.Λ., το σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 8-5-2006 προβλέπει τη χορήγηση πτυχίου επιπέδου γ τόσο για τους αποφοίτους των EΠA.Σ. όσο και για τους αποφοίτους των EΠA.Λ., παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η νέα οδηγία της Eυρωπαϊκής Ένωσης (2005/ 36/EK), η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, προβλέπει ότι «το επίπεδο β αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και «το επίπεδο γ αντιστοιχεί σε δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους».
Δημιουργούνται λοιπόν μεγάλα ερωτηματικά, στα οποία πρέπει οι συντάκτες του νομοσχεδίου να απαντήσουν: Πώς είναι συμβατό, όχι μόνο με την παραπάνω οδηγία αλλά και με την κοινή λογική, τόσο οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. όσο και οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. με τα ίδια χρόνια σπουδών μετά την πρώτη λυκείου να λαμβάνουν ίδια επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, παρά το γεγονός πως οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. θα διδάσκονται περισσότερα μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά, ειδικότητας (σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου δεν αποκλείεται να υπάρχουν «ανάλογες ειδικότητες» σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ).
Η κυβέρνηση, αντί να εντάξει στο δημόσιο σχολείο το μεταλυκειακό έτος που απαιτείται για να χορηγηθεί το πτυχίο επιπέδου γ, αποδεικνύεται ότι θα οδηγήσει τους αποφοίτους των EΠAΛ και των EΠAΣ στα I.E.K., προκειμένου να αποκτήσουν αυτό το πτυχίο. Αυτό το έτος, προφανώς, θέλει να το χαρίσει κυρίως στους ιδιώτες, αντί να το ενσωματώσει στο δημόσιο σχολείο.
Το ότι η κυβέρνηση ωθεί όλο και περισσότερους νέους στα ΙΕΚ φαίνεται και από το γεγονός πως θεσμοθετείται για πρώτη φορά, και μάλιστα με την προσχηματική επίκληση των «ισότιμων απολυτηρίων», η απαγόρευση σε αποφοίτους των Γενικών Λυκείων να εγγραφούν στο Επαγγελματικό Λύκειο για απόκτηση ειδικότητας, καθώς και στους αποφοίτους μιας ειδικότητας του ΕΠΑΛ να ξαναεγγραφούν σε αυτό για απόκτηση δεύτερης ειδικότητας. (άρθρο 5 παρ. 6). Όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες θα πρέπει να προστρέξουν στα ΙΕΚ. Ακόμα και όταν τα δημόσια ΙΕΚ δεν ικανοποιούν τη ζήτηση, υπάρχει και η «λύση» των ιδιωτικών που θα καραδοκούν.
Και το θέμα είναι ακόμα σοβαρότερο, αν λάβει κανείς υπόψη του πως σχεδιάζεται από την κυβέρνηση να δώσει στα ΙΕΚ (προφανώς και στα ιδιωτικά και κυρίως σε αυτά). ως bonus για την αύξηση των κερδών τους, πέραν του πολύ σημαντικού αυτού τμήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης (πτυχίο επιπέδου γ), και το δικαίωμα εισαγωγής των αποφοίτων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θεσμοθετώντας ένα σύστημα πιστωτικών μονάδων (σχετικές δηλώσεις του προέδρου του ΟΕΕΚ).
Το εκπαιδευτικό κίνημα, η εκπαιδευτική κοινότητα εν γένει, δεν έχει αυταπάτες για τις προδιαγραφές των κυρίαρχων οικονομικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ ό,τι αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση. Από το Μάαστριχτ έως τις οδηγίες της Μπολόνια το συνεκτικό στοιχείο των ευρωπαϊκών οδηγιών για την εκπαίδευση είναι η επιδίωξη για ταχύτατη υπαγωγή της στο δόγματα της αγοράς, ώστε ο αυριανός εργαζόμενος να είναι παραγωγικός, πειθήνιος και ευέλικτος.
4. Για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ
Όχι μόνο δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση για το εργασιακό καθεστώς και τις θέσεις εργασίας των υπηρετούντων σήμερα εκπαιδευτικών, αλλά είναι σίγουρο ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θα προκαλέσουν τα επόμενα χρόνια μεγάλη εργασιακή αβεβαιότητα και περιπλάνηση, αφού: α) από τη μια θα καταργούνται τα απογευματινά ΤΕΕ, επειδή δεν θα εγγράφουν μαθητές την επόμενη σχολική χρονιά και δεν θα μετατρέπονται αυτόματα σε ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ενώ θα αναμένουν μια ενδεχόμενη μελλοντική Υπουργική Απόφαση με την οποία κάποια από αυτά θα μετατραπούν, β) με την πλήρη κατάργηση της γενικής παιδείας από τις ΕΠΑΣ, όσα ΤΕΕ μετατραπούν σε ΕΠΑΣ θα έχουν υπεράριθμους καθηγητές γενικών μαθημάτων, που θα πρέπει να μετακινηθούν, και γ) με τη μείωση των μαθημάτων ειδικοτήτων αλλά και την πλήρη κατάργηση αρκετών από αυτές στα ΕΠΑΛ όσα ΤΕΕ μετατραπούν σε ΕΠΑΛ θα έχουν υπεράριθμους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που θα πρέπει να μετακινηθούν. Πλήρης διδακτική και εργασιακή αβεβαιότητα και ανασφάλεια, με αμφίβολο και άγνωστο μέλλον. Συμπερασματικά, και με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης οδηγούν σε ένα ακόμη πιο συντηρητικό και απαξιωμένο σχολείο, αυξάνουν τη μαθητική διαρροή και ετοιμάζουν επιπλέον πελατεία για τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
Η διαφημιζόμενη ισοτιμία του Επαγγελματικού Λυκείου με το Γενικό Λύκειο παραμένει στα χαρτιά χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Προϋπόθεση για μια τέτοια ισοτιμία είναι η θεσμοθέτηση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θα παρέχει στέρεη γνώση και θα χωράει όλα τα παιδιά. Πρόκειται για θεμελιώδες αίτημα που διεκδικεί η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι έχει δεσμευτεί να το υλοποιήσει, το παραπέμπει στις καλένδες.

Η εκπαιδευτική μας πρόταση
Η Β/βάθμια Εκπαίδευση είναι το αναγκαίο πέρασμα προς τα ανώτατα ιδρύματα και την παραγωγή. Ο τύπος του αυριανού πολίτη – εργαζόμενου εξαρτάται από το περιεχόμενο και την ποιότητά της. Στο τέλος της ολοκλήρωσης των 12ετών σπουδών ο νέος άνθρωπος καλείται να πάρει αποφάσεις όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για όλη την κοινωνία, αφού έχει, εκτός των άλλων, και δικαίωμα ψήφου. Χρέος, λοιπόν, της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης είναι να ετοιμάσει στο σύνολό της την νεότητα, που θα ζήσει στη σύγχρονη νεοελληνική οικονομική, πολιτική και πολιτιστική πραγματικότητα και στην παγκόσμια υλική και πνευματική άμιλλα. Χρειάζεται, συνακόλουθα, η ορθολογική οργάνωση και διάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Χρειάζεται γρήγορη και ενεργητική μεταμόρφωση του σχολείου.
Το σχολείο οφείλει να γνωρίσει σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες τα βασικά στοιχεία όλων των εφαρμοσμένων και ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και τα βασικά στοιχεία της βιομηχανικής, αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Μόνο αυτή η ενιαία μόρφωση θα συνδέσει δημιουργικά το σύστημα, το περιεχόμενο, τη μέθοδο εργασίας, της γενικής μόρφωσης με τις νέες συνθήκες και τις ανάγκες της σημερινής παραγωγής και μίας ανάπτυξης σε όφελος των ανθρώπων και όχι των κερδών και μάλιστα για τους λίγους και ισχυρούς. Και, φυσικά, δεν συνδέουμε αυτή την ενιαία μόρφωση με τη στενή επαγγελματική, ή με την φροντιστηριοποιημένη προπαίδευση για τα Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.. Αντίθετα, η εκπαίδευση πρέπει να παρεμβαίνει δυναμικά στις μεταβολές που συντελούνται στην παραγωγή και την κοινωνία. Αυτή τη μόρφωση ζητάμε για όλα τα παιδιά του λαού μας.
Πρέπει, λοιπόν, η Β/βάθμια Παιδεία να κινηθεί σε ενιαία κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει επιστημονικά τεχνική, με την ευρύτατη σημασία της λέξης, που θα ολοκληρώνει και θα ολοκληρώνεται με γερή γενική – ανθρωπιστική μόρφωση. Παράλληλα η Β/βάθμια Εκπαίδευση πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις σύγχρονες εξελίξεις. Πρέπει να καλλιεργεί θεωρητικά και πρακτικά την αντίληψη πως η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις προϋποθέσεις να αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις παραγωγικές της δυνάμεις και πως ο ελληνικός λαός, με την εργασία του και με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνικής, μπορεί να εκμεταλλευτεί απεριόριστα τις πλουτοπαραγωγικές του πηγές και το γεωφυσικό του χώρο, με σεβασμό στο περιβάλλον, να αυξήσει το εισόδημά του και ν’ ανεβάσει πολύ υψηλά το βιοτικό και πολιτιστικό του επίπεδο.
Βασικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής μας πρότασης είναι οι παρακάτω:
???Αγωνιζόμαστε για την καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (συν δύο χρόνια προσχολικής αγωγής) που θα παρέχεται δωρεάν από το δημόσιο σχολείο.
???Το δημόσιο σχολείο «χωράει» όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, θρήσκευμα, κοινωνική τάξη, εθνικότητα και φυσική κατάσταση. Κανένα παιδί κάτω από τα 18 στο σπίτι, στο δρόμο ή στην εργασία.
???Απαιτούμε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στις υποβαθμισμένες και στις ακριτικές περιοχές, στα παιδιά αλλοδαπών και προσφύγων. Διεκδικούμε αντισταθμιστική αγωγή και εκπαίδευση που μειώνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες και μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος. Ίδρυση και λειτουργία και άλλων σχολείων, όπου επιβάλλεται.
???Κάθε σχολική δομή (βαθμίδα) παρέχει ισότιμους τίτλους.
???Ανεξάρτητα από όλα τα συστήματα μετάβασης, ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα «οριζόντιας κινητικότητας».
???Το δημόσιο σχολείο (μέχρι τα 18 χρόνια) παρέχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Α’ σε μια ξένη γλώσσα τουλάχιστον και χρήσης Η/Υ ύστερα από πιστοποίηση δημόσιου χαρακτήρα.
???Το Λύκειο καθίσταται αυτόνομη μονάδα. Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια πρέπει να είναι «ελεύθερη». Στο μεταβατικό διάστημα, οι εξετάσεις για τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ διενεργούνται μετά το πέρας των σπουδών στο Λύκειο και πάντοτε με την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
???Θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη για τη βαθμολογική βάση και να αντιμετωπιστεί συνολικά το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη πρόταση της ομοσπονδίας μας.
???Είμαστε αντίθετοι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, στην ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους κύκλους σπουδών. Αγωνιζόμαστε ώστε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και ακαδημαϊκός χαρακτήρας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
???Είμαστε αντίθετοι στην άρση της μονιμότητας. Μόρφωση και εργασία για όλους τους νέους.
???Άμεση αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π. (15% των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού), τουλάχιστον.
???Μόνιμες θέσεις εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς. Κατάργηση τώρα της εργασιακής σχέσης του ωρομισθίου.
???25 μαθητές στο τμήμα, 20 στις κατευθύνσεις των λυκείων και στην ΤΕΕ, 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
???Όχι στο γιγαντισμό των σχολείων.
???Δωρεάν σίτιση, στέγαση και συγγράμματα για τους σπουδαστές – δωρεάν κάρτα για μειωμένη είσοδο στους μαθητές και τις μαθήτριες στα δημόσια θεάματα – ακροάματα.
???Τα μαθήματα που αφορούν τις βασικές αρχές της τεχνολογίας πρέπει να διαχέονται σε όλο τον 12ετή κορμό της εκπαίδευσης.
???Το δημόσιο σχολείο δεν υπακούει στα κελεύσματα της αγοράς, δεν παραδίνεται στις ιδιωτικές εταιρείες και δεν αποκεντρώνεται στους δήμους.
???Το σχολείο καθίσταται πολιτιστικό κέντρο και παραμένει ανοιχτό με πρόσληψη προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διεπιστημονικές ομάδες ανά συγκρότημα, γραμματείς), ώστε να υπηρετούνται βασικές ανάγκες των παιδιών, να λειτουργεί βιβλιοθήκη, ομάδες αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
Είναι γνωστό πως πρωταρχικό στοιχείο της εκπαιδευτικής μας πρότασης είναι προοπτικά, η ανάπτυξη ενός τύπου σχολείου στη λυκειακή βαθμίδα, ενός πραγματικού Eνιαίου Λυκείου, που θα αξιοποιεί τα θετικά χαρακτηριστικά του πολυκλαδικού λυκείου, στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με στόχους:
α) την παροχή ουσιαστικών εφοδίων στους μαθητές μας για μια δημιουργική κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξή τους,
β) την ενιαιοποίηση των σχολικών επιλογών (γενικής και τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης) και την απομείωση του κατανεμητικού ρόλου του σχολείου.
Tο Eνιαίο Λύκειο που προτείνουμε πρέπει να παρέχει στους μαθητές/μαθήτριες:

ολοκληρωμένη γενική μόρφωση και προεπαγγελματικά εφόδια και δεξιότητες, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτών που θα έχουν συνείδηση των σύγχρονων προβλημάτων και θα είναι καλά προετοιμασμένοι να ενεργούν αποτελεσματικά για την αντιμετώπισή τους,
σύνολο επιλεγόμενων αντικειμένων, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των μαθητών / μαθητριών.
Για τη δημιουργία αυτού του Ενιαίου Λυκείου απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να αποκτά πρακτικό αντίκρισμα και η όποια δέσμευση της Πολιτείας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν σκόπιμο να αξιολογηθεί με έναν ολοκληρωμένο επιστημονικά τρόπο η εμπειρία που προέκυψε από τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) και, παράλληλα, να ληφθεί πρόνοια, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα γιγαντισμού των σχολικών μονάδων και «βιομηχανοποίησης» των σχολικών λειτουργιών, αλλά και να δίνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων πέραν του κοινού, βασικού κορμού τους.
Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του Ενιαίου Λυκείου, ενταγμένου στην 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι τα εξής:
???κρατά στο πλαίσιο του σχολείου το μαθητικό πληθυσμό που συνεχίζει τις σπουδές στη βαθμίδα του λυκείου μετά την αποπεράτωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
???συνδέει στο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο τη θεωρία με την πράξη,
???συμβάλλει στην άμβλυνση των στερεοτύπων που συνδέονται με τη διανοητική και τη χειρωνακτική εργασία,
???παρέχει υψηλότερου επιπέδου γενική μόρφωση, αναγκαία για μια πιο επιτυχή παρακολούθηση οποιασδήποτε περαιτέρω εξειδίκευσης,
???παρέχει τη δυνατότητα περισσότερων επιλογών σε ό,τι αφορά την οριζόντια διαπερατότητα,
???συμβάλλει στην άμβλυνση των συνεπειών των κοινωνικών ανισοτήτων στον τομέα της μόρφωσης.

Για την προώθηση της πρότασής μας πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:
o Το Νέο Λύκειο προοπτικά αναπτύσσεται στη βάση των υπαρχόντων τύπων και ταυτόχρονα με «αναδιάρθρωση» των Αναλυτικών Προγραμμάτων (με άξονες το σχολικό χώρο, τη διοίκηση και την μαθητική ζωή). Αλλάζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι μέθοδοι διδασκαλίας, προωθείται η σύνδεση του σχολείου με τις ζωντανές δυνάμεις του τόπου (όχι την αγορά), συνενώνεται το τοπικό με το εθνικό, μειώνονται οι ταξικοί φραγμοί. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι η σύνδεση της διανοητικής με τη χειρωνακτική εργασία.
o Δημόσιο Σύστημα Μεταλυκειακής Επαγγελματικής Κατάρτισης με ενιαίο σχεδιασμό στο Υπουργείο Παιδείας, σε σύνδεση με τη 12ετή υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μέχρι την καθιέρωση ενός πραγματικά Ενιαίου Λυκείου ως μοναδικού τύπου σχολείου για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, προτείνουμε την ύπαρξη μεταβατικού σταδίου, που είναι αναγκαίο για την ουσιαστική αναβάθμιση και ισότιμη ένταξη της Τ.Ε.Ε. στη λυκειακή βαθμίδα. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε τα παρακάτω άμεσα μέτρα:
Α) Να δημιουργηθεί μια και μόνο δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε λυκειακό επίπεδο μετά το γυμνάσιο, σχεδιασμένη στην κατεύθυνση της καθιέρωσης 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Ο σχεδιασμός της ΤΕΕ στο πλαίσιο της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης επιβάλλει την ύπαρξη μετά το γυμνάσιο μιας μόνο δομής λυκείου για την ΤΕΕ, ισότιμης με τη γενική-ακαδημαϊκή κατεύθυνση, τόσο όσον αφορά το επίπεδο σπουδών όσο και τη νομοθεσία που την διέπει και την αξία του πτυχίου ή απολυτηρίου που κάθε κατεύθυνση θα παρέχει. Για αυτό είναι απαραίτητη η υπαγωγή στο ΥΠΕΠΘ όλων των σχολικών μονάδων που προσφέρουν σήμερα τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα υπουργεία (ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας). Είναι απαραίτητη, επίσης, η κατάργηση των μεταγυμνασιακών ΙΕΚ και κάθε άλλης μορφής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης πριν τα 18 χρόνια του μαθητή και μέχρι την ολοκλήρωση του 12ετούς υποχρεωτικού κύκλου εκπαίδευσης.
Β) Για το περιεχόμενο του Λυκείου της ΤΕΕ
Το πρόγραμμα σπουδών, οι σκοποί και οι στόχοι του σχολείου πρέπει να διαχωρίζονται, όσο είναι δυνατόν, από την εξειδίκευση και την κατάρτιση. Πρέπει να προβλέπεται η ενίσχυση της γενικής παιδείας και των γενικών τεχνολογικών γνώσεων, ώστε ο/η μαθητής/-τρια να αποκτά μια σοβαρή μορφωτική υποδομή αλλά και επαγγελματικά εφόδια, για να είναι ικανός/-ή, εφόσον το επιθυμεί, είτε να συνεχίσει τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε να συνεχίσει σε μεταλυκειακή ειδίκευση (ενταγμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα) για την απόκτηση αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Η πρώτη τάξη του λυκείου της ΤΕΕ πρέπει να έχει ενιαίο πρόγραμμα (να μη χωρίζεται σε τομείς ή κύκλους) και να έχει ένα βασικό κορμό μαθημάτων ίδιο με την Α΄τάξη του γενικού λυκείου, για να είναι δυνατή η οριζόντια μεταπήδηση από το γενικό στο τεχνικό και αντίστροφα χωρίς πρόσθετο έτος. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι σύγχρονο, σύμφωνο με τις αρχές που έχει διατυπώσει η ΟΛΜΕ για τη γενική γνώση. Πρέπει επίσης να διατηρούνται τα σημερινά γνωστικά αντικείμενα διαρθρωμένα σε τομείς και ειδικότητες στις επόμενες δύο τάξεις του λυκείου.
Γ) Πλήρης ειδίκευση και επαγγελματικά δικαιώματα.
Θα πρέπει το επίπεδο β (2) να χορηγείται με την αποφοίτηση από το λύκειο, και το επίπεδο γ (3) να το χορηγεί μια εκπαιδευτική δομή ενταγμένη στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και να μην αφεθεί στο θολό περιβάλλον των ΙΕΚ, των ΚΕΚ και των λοιπών δομών κατάρτισης αλλά και βορά στον ιδιωτικό τομέα. Γι’ αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, με την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οργανικά ενταγμένο στο Λύκειο της ΤΕΕ, που θα αξιοποιεί την υποδομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των επαγγελματικών λυκείων, και θα περιέχει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήμερα.
Δ) Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Στο πλαίσιο των προτάσεων που έχει διατυπώσει ήδη η ΟΛΜΕ για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τονίζουμε ότι θα πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι της ΤΕΕ πραγματική και όχι εικονική δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), χωρίς τους φραγμούς και τις διακρίσεις που υφίστανται σήμερα, και αναλογικά με το μαθητικό δυναμικό της ΤΕΕ. Με ενιαίο σύστημα εξετάσεων όσον αφορά τη δομή του και τον αριθμό των μαθημάτων, αλλά με εξετάσεις και σε μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές στον αντίστοιχο τομέα ή ειδικότητα του λυκείου. Θεωρούμε πως τουλάχιστον για μια μεταβατική περίοδο είναι απαραίτητη η ύπαρξη διευρυμένου ποσοστού εισαγωγής αποφοίτων της ΤΕΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ε) Απαραίτητες προϋποθέσεις για θετικές αλλαγές
Για να έχει θετικό χαρακτήρα οποιαδήποτε αλλαγή στην ΤΕΕ, προαπαιτούνται μια σταθερά υψηλού επιπέδου χρηματοδότηση κυρίως των σύγχρονων υποδομών (κτιριακών, υλικοτεχνικών και εργαστηριακών), επαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (παιδαγωγική και επαγγελματική), κατοχύρωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα όλου του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, και η διασφάλιση της μόνιμης εργασιακής σχέσης των εκπαιδευτικών χωρίς μείωση θέσεων εργασίας με πρόσχημα την κατάργηση ειδικοτήτων.
Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθούμε, με πρόσχημα την κατάργηση ειδικοτήτων και σχολικών μονάδων, να μειωθούν οι θέσεις εργασίας και συνάδελφοί μας να περιέλθουν σε κατάσταση εργασιακής αβεβαιότητας. Τονίζουμε, επίσης, ότι δεν θα δεχθούμε την κατάργηση καμιάς σχολικής μονάδας.
ΣΤ) Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
Απαιτείται η λήψη ολοκληρωμένων μέτρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, όπως είναι οι Ζώνες Εκπαιδευτικής προτεραιότητας, για να βοηθηθούν όλοι οι μαθητές/-τριες να ολοκληρώνουν τη 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και να μειωθεί η μαθητική διαρροή.
Η θεσμοθέτηση Περιοχών ή Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας συνιστά μια εκπαιδευτική πρακτική που έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα σε διάφορες χώρες, γι’ αυτό και η ΟΛΜΕ έχει προτείνει την εφαρμογή τους (δοκιμαστική καταρχάς) και στην Ελλάδα. Η εφαρμογή τους πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, του αναλφαβητισμού και της μαθητικής «διαρροής». Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, αντιμετωπίζει με αδιαφορία τόσο αυτή την πρόταση όσο και άλλες που έχουν σχέση με την επαρκή στήριξη της λειτουργίας των σχολείων, τη στελέχωσή τους με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.) και την ειδική φροντίδα που απαιτείται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή ομάδες του πληθυσμού.

ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ
Πιστεύουμε ότι το ΥΠΕΠΘ όφειλε και οφείλει να προωθήσει τις λύσεις εκείνες, που θα αντιμετωπίζουν θετικά τα χρόνια συσσωρευμένα προβλήματά της ΤΕΕ. Θα έπρεπε αυτό να γινόταν με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να προετοιμαζόταν κατάλληλα η λειτουργία του νέου τύπου λυκείου από τη σχολική χρονιά 2006-7. Δυστυχώς, για μιαν ακόμη φορά δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα και τελικά οδηγούμαστε στη λειτουργία ενός νέου τύπου σχολείου χωρίς την αναγκαία προετοιμασία, χωρίς υποδομή, αλλά και χωρίς ουσιαστική συζήτηση με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, για τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του σχολείου που έχουν ανάγκη οι νέοι και η κοινωνία μας. Με προχειρότητα αντιμετωπίζεται η οργάνωση των νέων τύπων σχολείων από την επόμενη χρονιά, καθώς τα περισσότερα θέματα στο νομοσχέδιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. παραπέμπονται σε Υπουργικές Αποφάσεις (πάνω από 20), για τις οποίες δεν γνωρίζουμε ούτε το περίγραμμά τους. Δεν γίνεται καμία σαφής και επαρκής αναφορά στον καθορισμό των Κύκλων, των Τομέων και των Ειδικοτήτων, δηλαδή δεν καθορίζεται πόσοι και ποιοι τομείς καθώς και ειδικότητες θα λειτουργήσουν, με συνέπεια να δημιουργείται και κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τους εκπαιδευτικούς. Δεν αναφέρεται η αναλογία μαθημάτων γενικής παιδείας και τομέων ή ειδικοτήτων. Δεν ξεκαθαρίζεται αν θα υπάρχουν οι ίδιες ειδικότητες στους δύο τύπους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αντίθετα, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι στις ΕΠΑΣ «θα υπάρχουν και ανάλογες ειδικότητες με τα ΕΠΑΛ».
Τέλος, για ακόμη φορά θέλουμε να σημειώσουμε πως το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για όλα τα θέματα δομής και περιεχομένου όχι μόνο της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά συνολικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (αυτονομία λυκείου, πρόσβαση την τριτοβάθμια εκπαίδευση, περιεχόμενο σπουδών κ.ά.).
Η ΤΕΕ και γενικότερα το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν αντέχουν άλλους αρνητικούς πειραματισμούς.

8
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
???Να μην κατατεθεί το απαράδεκτο νομοσχέδιο για την ΤΕΕ και να διαμορφωθεί νέο, σύμφωνα με τις προτάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος
???Να δημιουργηθεί μια και μόνο δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε λυκειακό επίπεδο μετά το γυμνάσιο, σχεδιασμένη στην κατεύθυνση της καθιέρωσης 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης
???Να υπαχθούν στο ΥΠΕΠΘ όλες οι σχολικές μονάδες που προσφέρουν σήμερα τεχνικο – επαγγελματική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα Υπουργεία
???Να δημιουργηθεί μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης
???Να κατοχυρωθεί πραγματική και ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων της ΤΕΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), χωρίς τους φραγμούς και τις διακρίσεις που υφίστανται σήμερα, και αναλογικά με το μαθητικό δυναμικό της ΤΕΕ
???Να κατοχυρωθεί ο Δημόσιος και Δωρεάν χαρακτήρας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης
???Να διασφαλιστεί η μόνιμη εργασιακή σχέση των καθηγητών της ΤΕΕ χωρίς μείωση των θέσεων εργασίας
???Να μην καταργηθεί καμία σχολική μονάδα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα των εξελίξεων και των αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει το προωθούμενο νομοσχέδιο τόσο στη δευτεροβάθμια ΤΕΕ και συνολικά στη λυκειακή βαθμίδα και το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ και παρά τις δυσκολίες αυτής της περιόδου, που, όμως η κυβέρνηση επέλεξε για να προωθήσει σημαντικά νομοθετήματα, καλεί όλα τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να οργανώσουν Θεματικές Γενικές Συνελεύσεις, με βάση την παρούσα εισήγηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, από 2 μέχρι 7 Ιουνίου 2006.
Καλούμε Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ για την Πέμπτη, 8 Ιούνη 2006, στην Αθήνα, προκειμένου να εκφράσει ο κλάδος μας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ για την ΤΕΕ.
Η ΟΛΜΕ το επόμενο διάστημα θα οργανώσει μια σειρά από κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις του κλάδου, για να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε τα παρακάτω:
???Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες.
???Περιφερειακές συσκέψεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Γιάννινα, Ηράκλειο, Λάρισα και Πάτρα, σε όλη τη διάρκεια του Ιουνίου.
???Παράσταση στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και τα κόμματα της Βουλής.
???Στάση Εργασίας και ανοικτή συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή.
???Στο τέλος του Ιούνη 2006 οργανώνουμε Ανοικτή Πανελλαδική Συνάντηση στην Αθήνα (στην οποία θα εκπροσωπηθούν όλες οι ΕΛΜΕ και θα κληθούν φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας όλων των βαθμίδων). Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη δευτεροβάθμια ΤΕΕ καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι επιδράσεις τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
???Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν μια νέα αφετηρία για τη συνέχιση των κινηματικών διαδικασιών με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Για το λόγο αυτό η ΟΛΜΕ το αμέσως επόμενο διάστημα θα επεξεργαστεί και θα διαμορφώσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, στη βάση και της δομικής αντίθεσής της και στα δύο νομοσχέδια (επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και ΤΕΕ), των γενικότερων αρνητικών εξελίξεων στην εκπαίδευση και της προώθησης των γενικότερων οικονομικών και εργασιακών αιτημάτων μας. Ο σχεδιασμός αυτός θα έχει στόχο να θέσει τον κλάδο σε αγωνιστική κινητικότητα, με προοπτική, από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί και η δυνατότητα πραγματοποίησης περιφερειακών συσκέψεων στις έδρες όλων των ευρύτερων διοικητικών περιφερειών της χώρας καθώς και η «Μετασυνεδριακή» Γ.Σ. του κλάδου μας.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στον αγώνα του εκπαιδευτικού και φοιτητικού κινήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και στην ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και ακαδημαϊκός χαρακτήρας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αγαπητοί, /-ες συνάδελφοι, /-σσες
Τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ θα πρέπει το επόμενο διάστημα, να ξεπεράσουν, στο μέτρο του δυνατού, τα προβλήματα της περιόδου, να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους / τις συναδέλφους των ΤΕΕ για αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, να οργανώσουν την μαζική συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις.
Επίσης, είναι απαραίτητο, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, να στραφούμε ακόμη περισσότερο προς το σύλλογο διδασκόντων. Προτείνουμε η εισήγηση αυτή να αποτελέσει θέμα συζήτησης και προβληματισμού σε όλους τους συλλόγους.
Τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να αξιοποιήσουν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω μορφές παρέμβασης
-ενημέρωση και συντονισμό των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων, των εργατικών σωματείων, των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ και άλλων τοπικών φορέων με σκοπό τη συνεργασία και την κοινή δράση.
-οργάνωση τοπικής καμπάνιας ενημέρωσης, διοργάνωση εκδηλώσεων-συζητήσεων, συνεντεύξεις τύπου και δελτία τύπου, αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μας προσφέρουν τα Μ.Μ.Ε., ιδιαίτερα τα τοπικά.
Υ.Γ. Μαζί με το κείμενο της εισήγησης σας στέλνουμε και τη θέση της ΟΛΜΕ για το νομοσχέδιο επιλογής στελεχών που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.
Η Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2006 στις 10.00 π.μ. στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE, Ναυάρχου Νικοδήμου 18, τηλ: 210 3370000.