Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 16/5/06
Α.Π: 778


ΠΡΟΣ:
- την Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Μ. Γιαννάκου
- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας κ. Γ. Καλό
- τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κ. Ανδρ. Καραμάνο
- τον Ειδ.Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κ. Κων. Ράμμα


Κυρία Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Κύριε Γεν. Γραμματέα,

Σας καταθέτουμε υπόμνημα με τις προτάσεις μας για προσθήκες – τροπολογίες στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΈΤΟΥΣ
Στο άρθρο 13 παρ. 20 εδάφ. α του ν. 3149/03 προβλέπεται ότι: «Παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννομα αποτελέσματα από την επόμενη της λήξης του διδακτικού έτους». Επαναφέρθηκε έτσι με το νόμο αυτό μια διάταξη η οποία, όταν είχε θεσμοθετηθεί παλαιότερα, συνάντησε την αντίδραση του κλάδου μας και η ίδια η τότε κυβέρνηση μετά από ένα χρονικό διάστημα την κατήργησε. Ζητάμε να καταργηθεί η διάταξη αυτή (ν. 3149/03 αρ. 13 παρ. 20 εδ. α΄), που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, γιατί με αυτό τον τρόπο περιορίζεται το δικαίωμα των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων να αποχωρούν από την υπηρεσία όταν το επιθυμούν.
Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε επανειλημμένα θέσει στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και έχουμε λάβει υποσχέσεις για τη ρύθμισή του. Νομίζουμε πως ήρθε πλέον η ώρα να ρυθμιστεί και επανακαταθέτουμε την δική μας πρόταση για να συμπεριληφθεί ως τροπολογία στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.
Προτείνουμε την παρακάτω απλή τροπολογία – προσθήκη:
Καταργείται η διάταξη του εδ. α΄ της παρ. 20 του άρθρ. 13 του ν.3149/03.
2. ΜΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Με τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ.6 εδάφ. στ' του ν.3149/03 και την παρ. 2 άρθρ. 9 του ν.2986/02 οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και στον ΟΕΕΚ, λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης. Ζητάμε όλοι οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τα μόρια της περιοχής στην οποία υπηρετούν και όχι αυτά της περιοχής της οργανικής τους θέσης, εφόσον δεν υπηρετούν σ’ αυτή. Να καταργηθούν όλες οι σχετικές διατάξεις νόμων που προβλέπουν το αντίθετο.
Προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία-προσθήκη:
Οι διατάξεις του άρθρ. 14 παρ.6 εδάφ. στ' του ν.3149/03 και του άρθρ. 9 παρ. 2 του ν.2986/02 καταργούνται.
3. Επιτροπές Εξετάσεων ιδιωτικών Λυκείων
Ο νόμος 3149/03 δίνει τη δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία να πραγματοποιούν τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις Λυκείου χωρίς τη δημιουργία μικτών επιτροπών, που προβλεπόταν παλαιότερα, με τη συμμετοχή καθηγητών από δημόσια σχολεία. Ο θεσμός των μικτών επιτροπών αποσκοπούσε στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των εξετάσεων στα ιδιωτικά σχολεία, περιορίζοντας αυθαίρετες και μεροληπτικές παρεμβάσεις στις εξεταστικές διαδικασίες, που είναι εύκολο να γίνονται λόγω των πιέσεων που μπορούν να ασκούνται στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων από την πλευρά της εργοδοσίας. Ζητάμε να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η διάταξη αυτή και να επανέλθει σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση, κατά την οποία δημιουργούνται μικτές επιτροπές δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών και στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις των ιδιωτικών λυκείων.
4. Αυξήσεις αμοιβών εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε μαζί σας είχατε απαντήσει ότι θα υπάρξει αύξηση των αμοιβών των συναδέλφων που εμπλέκονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το ύψος της οποίας θα το προσδιορίσετε.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αμοιβές αυτές παραμένουν καθηλωμένες στα ίδια επίπεδα εδώ και 6 χρόνια, ενώ οι αντίστοιχες αμοιβές για τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις που διοργανώνει το ΑΣΕΠ είναι τουλάχιστον διπλάσιες.
5. Εκπαιδευτικές άδειες
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητά να αναδιατυπωθεί η παρ.6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 166/2000 ( Φεκ 153 Α΄) ως εξής: Κατ΄ εξαίρεση θεωρείται σαν συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι και πέντε έτη.
6. Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής σχολικών συμβούλων θεωρούμε αναγκαίο να προωθηθεί η παρακάτω ρύθμιση: Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής μπορεί ναι είναι οι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων κλάδωνΠΕ1 μέχρι ΠΕ18 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167 Α΄και των κλάδων ΠΕ19και ΠΕ20 του άρθρου 30 του Ν.2009/92 με βαθμό Α΄ που έχουν τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) ή τμήματα ένταξης, δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί οκτώ χρόνια τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
7. H επιλογή των διευθυντών στα ΕΕΕΕΚ να γίνεται σε κάθε περίπτωση από το οικείο ΠΥΣΔΕ.( να απαλειφθεί , δηλαδή, από το άρθρο 2 παρ.2 το σημείο « κατ΄εξαίρεση-ΥΣΕΕΠ»).
8. Στο άρθρο 7 το οποίο αναφέρεται στους διευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ παρ. Γ,γ και το οποίο καθορίζει τα προσόντα διευθυντών για ΕΕΕΕΚ να αναδιατυπωθεί ως εξής: Να έχουν εξασκήσει για 4 χρόνια διευθυντικά καθήκοντα σε σχολεία β/θμιας εκπαίδευσης στα ΕΕΕΕΚ».