Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr
Αθήνα 8/5/2006

Σχετικά με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ για την ΤΕΕ:
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Το νομοσχέδιο που με μεγάλη καθυστέρηση έδωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, για τη μετατροπή των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις προτάσεις των εκπαιδευτικών αλλά και τις ανάγκες της εκπαίδευσης σήμερα. Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:
• Διατηρείται και επεκτείνεται η πολυδιάσπαση των διάφορων τύπων σχολείων για την ΤΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, με τις προτάσεις του ΥΠΕΠΘ για δημιουργία Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) αλλά και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), τις οποίες μάλιστα θα μπορούν να ιδρύουν και τα άλλα υπουργεία πλην του Παιδείας, συνεχίζεται και διευρύνεται η πολυδιάσπαση της πολύπαθης Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η κατεύθυνση προς την οποία οδηγούν αυτές οι προτάσεις είναι ακριβώς η αντίθετη από την καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που έχει υποσχεθεί και η ίδια η κυβέρνηση. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι αντί για τη θεσμοθέτηση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά δημιουργούνται σχολές στενής κατάρτισης (ΕΠΑΣ) με αδιευκρίνιστο περιεχόμενο και αβέβαιο μέλλον, χωρίς καμιά επαγγελματική κατοχύρωση. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να ωθήσουν πιο συστηματικά τα παιδιά τα οποία προέρχονται από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην υποβαθμισμένη δημόσια και ιδιωτική κατάρτιση (ΙΕΚ, ΚΕΚ) από τα δεκαπέντε τους χρόνια προετοιμάζοντας έτσι τους αυριανούς απασχολήσιμους, φθηνό εργατικό δυναμικό.
• Περιορίζεται δραματικά ακόμα και αυτή η σημερινή, κουτσουρεμένη, πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
• Αντιμετωπίζονται με προχειρότητα τόσο τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα που «κατοχυρώνουν» όσο και η οργάνωση των νέων τύπων σχολείων από την επόμενη χρονιά.
• Όχι μόνο δεν διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά επιχειρείται να παραδοθεί ένα σημαντικό τμήμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στους ιδιώτες. (μεταλυκειακό επίπεδο 3).
• Δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση για το εργασιακό καθεστώς και τις θέσεις εργασίας των υπηρετούντων σήμερα εκπαιδευτικών.
Οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης οδηγούν σε ένα ακόμη πιο συντηρητικό σχολείο, αυξάνουν τη μαθητική διαρροή και ετοιμάζουν πελατεία για τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
Η διαφημιζόμενη ισοτιμία του Επαγγελματικού Λυκείου με το Γενικό Λύκειο παραμένει στα χαρτιά χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Προϋπόθεση για μια τέτοια ισοτιμία είναι η θεσμοθέτηση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θα παρέχει στέρεη γνώση και θα χωράει όλα τα παιδιά. Πρόκειται για θεμελιώδες αίτημα που διεκδικεί η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά η κυβέρνηση το παραπέμπει στις καλένδες.
Αδιευκρίνιστες παραμένουν στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ πολλές σημαντικές πλευρές των επιχειρούμενων αλλαγών, μιας και παραπέμπονται σε μελλοντικές Υπουργικές Αποφάσεις. Για παράδειγμα, δεν γίνεται καμία σαφής και επαρκής αναφορά στον καθορισμό των Κύκλων, των Τομέων και των Ειδικοτήτων, δηλαδή, δεν καθορίζεται πόσοι και ποιοι τομείς καθώς και ειδικότητες θα λειτουργήσουν, με συνέπεια να δημιουργείται και κλίμα παιδαγωγικής αβεβαιότητας και εργασιακής ανασφάλειας για τους εκπαιδευτικούς.
Με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ προβλέπεται ότι «η μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων σε Επαγγελματικά Λύκεια θα γίνει σταδιακά από την Α΄ Τάξη για το σχολικό έτος 2006-2007». Με ποια προετοιμασία όμως θα γίνει αυτό; Με τι προγράμματα και βιβλία; Πότε θα ενημερωθούν οι μαθητές, οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί; Πότε θα γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με την ΟΛΜΕ, όπως και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ έχει υποσχεθεί;
Πιστεύουμε ότι το ΥΠΕΠΘ όφειλε και οφείλει να προωθήσει τις λύσεις εκείνες, που θα αντιμετωπίζουν θετικά τα χρόνια συσσωρευμένα προβλήματά της ΤΕΕ. Θα έπρεπε αυτά να γίνονταν με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να προετοιμάζονταν κατάλληλα η εφαρμογή του νέου τύπου λυκείου από τη σχολική χρονιά 2006-7. Δυστυχώς για μιαν ακόμη φορά δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα και τελικά οδηγούμαστε στη λειτουργία ενός νέου τύπου σχολείου πρόχειρα και χωρίς υποδομή, αλλά και χωρίς ουσιαστική συζήτηση με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.
Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι, για να έχει θετικό χαρακτήρα οποιαδήποτε αλλαγή στην ΤΕΕ, προαπαιτούμενα είναι μια σταθερή, υψηλού επιπέδου χρηματοδότηση κυρίως των σύγχρονων υποδομών (κτιριακών, υλικοτεχνικών και εργαστηριακών), επαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (παιδαγωγική και επαγγελματική), κατοχύρωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σύνολό του, και η διασφάλιση της μόνιμης εργασιακής σχέσης των εκπαιδευτικών, χωρίς μείωση θέσεων εργασίας με πρόσχημα την κατάργηση ειδικοτήτων. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθούμε, με πρόσχημα την κατάργηση ειδικοτήτων, να μειωθούν οι θέσεις εργασίας και συνάδελφοί μας να περιέλθουν σε κατάσταση εργασιακής αβεβαιότητας.
Τέλος, για ακόμη φορά θέλουμε να σημειώσουμε πως το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για όλα τα θέματα δομής και περιεχομένου όχι μόνο της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά συνολικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (αυτονομία λυκείου, πρόσβαση την τριτοβάθμια εκπαίδευση, περιεχόμενο σπουδών κ.ά.).
Η ΤΕΕ και γενικότερα το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν αντέχουν άλλους αρνητικούς πειραματισμούς.
Τέλος, ζητούμε από την κυβέρνηση να μην καταθέσει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο και να διαμορφώσει νέο, σύμφωνα με τις προτάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.