Νίκος Ηλιάδης, Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π., Μ.Sc.
Ph.D. Industrial Education, Organization and Management,
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΑΘΗΝΑ, 22-5-07


"H Τεχνολογική Εκπαίδευση στα Πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης ως ένα απαραίτητο Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για την Εξοικείωση του Μέσου Πολίτη με το Σύγχρονο Εργασιακό-Οικονομικό-και Κοινωνικό Περιβάλλον. Οι μέχρι σήμερα εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν, και οι προοπτικές για το μέλλον".

Θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας κατ’ αρχήν, επειδή η εισαγωγή της τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, συνδέεται με την προσωπική μου ιστορία και διαδρομή στο χώρο της εκπαίδευσης.
Η εισαγωγή τεχνολογικής εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης στη χώρα μας είχε νομοθετηθεί με το νόμο 309/1976. Με το νόμο αυτό η υποχρεωτική εκπαίδευση είχε αυξηθεί από έξι σε εννέα χρόνια, και προβλέπονταν ότι θα περιλαμβάνει και τεχνολογικά στοιχεία ως απαραίτητα συστατικά της γενικής εκπαίδευσης για όλους.
Τα τεχνολογικά στοιχεία θα πρόσφερε το μάθημα της τεχνολογίας που προβλέπονταν να εισαχθεί στα τρία τελευταία χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( Α, Β και Γ Γυμνασίου), σύμφωνα με τις εισηγήσεις όλων των διεθνών οργανισμών για την προετοιμασία των μαθητών για την πραγματική ζωή. Οι ανεπτυγμένες χώρες περιλαμβάνουν προγράμματα τεχνολογικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης από τον 19ο αιώνα. Στις ΗΠΑ που βεβαίως η τεχνολογική ανάπτυξη και η τεχνολογική πρωτοπορία δεν έγινε τυχαία, προβλέπονται μαθήματα τεχνολογικής εκπαίδευσης από την προσχολική εκπαίδευση, σε όλο το Δημοτικό, και σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη χώρα μας οι άνθρωποι τείνουν να αγνοούν την ανάγκη για πραγματιστική εκπαίδευση που προετοιμάζει τους μαθητές για το χώρο της εργασίας. Επιμένουν στη διατήρηση του κλασσικού χαρακτήρα της Ελληνικής Εκπαίδευσης που πηγάζει από την παράδοση και τις ιστορικές αναφορές.

Επειδή δεν υπήρχε γνώση για το νέο αυτό εκπαιδευτικό αντικείμενο, αποφασίσθηκε η αποστολή εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ για εκπαίδευση στο νέο αντικείμενο. H ΣΕΛΕΤΕ είχε αποφασισθεί να είναι ο φορέας εκπαίδευσης των καθηγητών του αντικειμένου. Ο τότε Πρόεδρος του Δ.Σ της σχολής και σύμβουλος του ΥΠΕΠΘ Κος Κορνήλιος Καραμητσάνης που προσπαθούσε να δημιουργήσει διεξόδους απορρόφησης των αποφοίτων της αφ’ ενός αλλά και να αναπτύξει γενικότερα τη σχολή, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προώθησε την αποστολή του ομιλούντος, νέου καθηγητή τότε της ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ στο Πανεπιστήμιο της πολιτείας Maryland στις ΗΠΑ για εκπαίδευση στο νέο αντικείμενο, στα πλαίσια των προβλεπομένων μετεκπαιδεύσεων για τους καθηγητές της ΣΕΛΕΤΕ.

Το πρόγραμμα « Maryland Plan» του Donald Maley , καθηγητή και κοσμήτορα της σχολής Industrial and Vocational Education του πανεπιστημίου της πολιτείας Maryland, μεταφέρθηκε στη χώρα μας από τον ομιλούντα (‘Ημουν μαθητής του για το διδακτορικό μου, και αργότερα με τίμησε με την πατρική του φιλία ). Αρχικά λοιπόν το Maryland Plan μεταφέρθηκε στη ΣΕΛΕΤΕ τον Σεπτέμβριο του 1979. Σχεδιάσθηκε και εφαρμόσθηκε από τον ομιλούντα μέχρι το 1985 που μεταφέρθηκα ως καθηγητής στο ΤΕΙ Πειραιώς μαζί με άλλους συναδέλφους, ένα αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών με βάση το Maryland Plan, που εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα, ενώ χρησιμοποιούνταν για 20 τουλάχιστον χρόνια και τα ανάλογα βιβλία μου. Αργότερα , πρόγραμμα κατάλληλο για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το Maryland Plan γενικεύθηκε με εισήγησή μου ως συμβούλου του Π.Ι. σε όλα τα Ελληνικά σχολεία για τους μαθητές στις τάξεις Α και Β’ Γυμνασίου από το 1993 και στην Α Λυκείου από το 1998. Τα σχετικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές έχουν γραφεί από τον ομιλούντα σε συνεργασία με τον Σύμβουλο του Π.Ι. Γιώργο Βούτσινο, και έχουν κυκλοφορήσει ήδη περισσότερα από 3,0 εκατομμύρια βιβλία σε όλη τη χώρα με βάση το Maryland Plan. Τα βιβλία αυτά με νέους συγγραφείς και με το ίδιο περίπου περιεχόμενο θα κυκλοφορήσουν από τη νέα σχολική χρονιά , αφού οι μέθοδοι που περιγράφουν είναι το Maryland Plan και είναι και ανάλογο και το αναλυτικό πρόγραμμα που συντάχθηκε από τον υποφαινόμενο . Η τότε ηγεσία του Π.Ι. ενέταξε στην σχετική προκήρυξη την επανα-συγγραφή του συνόλου των βιβλίων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της «διαθεματικότητας» , ενώ το πρόγραμμα Maryland Plan για το μάθημα της τεχνολογίας ήταν «διαθεματικό» από χρόνια αλλά και από τη φύση του μαθήματος.

Βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη ειδικής πανεπιστημιακής σχολής για το αντικείμενο κατά τα πρότυπα του εξωτερικού όπου προβλέπονται σχολές τεχνολογικής εκπαίδευσης σε πλήθος πανεπιστημίων. Επιπλέον προβλήματα είναι η έλλειψη στα σχολεία εργαστηρίων για την τεχνολογική εκπαίδευση όπως απαιτείται, τα προβλήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή ενός μη-παραδοσιακού εκπαιδευτικού αντικειμένου με νέους ρόλους για τον μαθητή και τον καθηγητή, της νέας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που εκφράζει κλπ.

H μη εξέλιξη της ΣΕΛΕΤΕ σε πανεπιστήμιο, η μη ίδρυση μιας άλλης ανώτατης σχολής στον τομέα, δημιούργησε προφανή προβλήματα σχετικά με την ανάπτυξη του θεσμού της Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Προφανώς απαιτούνται πανεπιστημιακές σχολές που θα ερευνούν, θα παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις, και θα στηρίζουν το αντικείμενο, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα παραδοσιακά σχολικά αντικείμενα, μαθηματικών ,φυσικής, ιστορίας, χημείας κλπ. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε σχολές τεχνολογικής εκπαίδευσης πλήθους πανεπιστημίων για την παραγωγή καθηγητών στις ΗΠΑ και γενικότερα στο εξωτερικό , περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς, στο μάνατζμεντ και την οικονομία, σε εκπαιδευτικά θέματα και τη σχεδίαση, την εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών κλπ. Ο καθηγητής που παράγεται έχει μια ευρύτατη τεχνολογική υποδομή, που πλην της εκπαίδευσης μπορεί να απασχολείται λόγω αυτής της ευρύτητας και της ελαστικότητας που διαθέτει, ως περιζήτητο στέλεχος σε επιχειρήσεις στη σύγχρονη εποχή στις χώρες αυτές , με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις στα σχολεία. Ακόμη, επειδή η δια-βίου εκπαίδευση είναι απαραίτητο συστατικό των σύγχρονων επιχειρήσεων για να επιζήσουν του ανταγωνισμού, οι απόφοιτοι των σχολών αυτών είναι σε πολλές περιπτώσεις υπεύθυνοι των προγραμμάτων δια-βίου εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις.

Ο Donald Maley που ανέπτυξε το Maryland Plan ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ και σε σχετική αξιολόγηση που γίνεται στη χώρα αυτή μεταξύ των πανεπιστημιακών καθηγητών είχε καταλάβει στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης ( Technology Education) την πρώτη θέση το 1983 και την δεύτερη το 1993. Σε σχετική ιστοσελίδα στο δίκτυο Internet, ( http://workforce.cup.edu/komacek/maleyapp.doc) περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία Maley που δίνεται στις ΗΠΑ σε όσους φοιτητές κριθούν ότι προωθούν την ανάπτυξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η υποτροφία αυτή οργανώθηκε και διατηρείται από τη Διεθνή Ένωση για την Τεχνολογική Εκπαίδευση ( ΙΤΕΑ – International Technology Education Association www.iteaconnect.org , της οποίας Executive Director είναι ο Dr. Kendall Starkweather , μαθητής του Maley. ). Η ένωση ΙΤΕΑ (στην οποία ανήκουν πανεπιστημιακοί καθηγητές του αντικειμένου, καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εταιρείες συγγραφής βιβλίων, εταιρείες παραγωγής εξοπλισμού για τα εργαστήρια τεχνολογίας στα σχολεία κλπ.) , αναπτύσσει και προδιαγραφές για τη διδασκαλία του αντικειμένου , για τον εργαστηριακό εξοπλισμό που απαιτείται κλπ.

Σήμερα κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα εξαρτάται από διάφορα εργαλεία, μηχανήματα και συστήματα. Από την καλλιέργεια τροφής και την κατασκευή χώρων διαμονής μέχρι τις επικοινωνίες, την παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές, τη φροντίδα υγείας και τη διασκέδαση. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα κύρια άρθρα που διαβάζουν καθημερινά στις εφημερίδες οι πολίτες έχουν σχέση με την τεχνολογία και την ανάγκη για στοιχειώδη τεχνολογική εκπαίδευση προκειμένου να γίνουν αντιληπτά. Τα άρθρα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την τεχνολογία ή αναφέρονται σε μελλοντικές τεχνολογικές εφαρμογές. Η τεχνολογική μόρφωση όλων των πολιτών σήμερα είναι μια απαραίτητη ανάγκη.

Στη σύγχρονη κοινωνία ο κοινός άνθρωπος εκτελεί έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω ρόλους: Εργαζόμενου, καταναλωτή, πολίτη που αποφασίζει, ατόμου που αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται βασική τεχνολογική μόρφωση, ανεξάρτητα από επαγγελματικές επιλογές. Όπως απαιτούνται στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, χημείας, γλώσσας, κλπ. απαιτούνται κατά τον ίδιο τρόπο τεχνολογικές γνώσεις. Ο σύγχρονος αναλφάβητος είναι ο τεχνολογικά αναλφάβητος.

Η τεχνολογική εκπαίδευση στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης διαφέρει από την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και έχει ως σκοπό να εξοικειώσει το μέσο μαθητή και μελλοντικό πολίτη με την τεχνολογία και το ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που δημιούργησε ο άνθρωπος για να βελτιώσει τη ζωή του. Ενώ δηλαδή οι επιστήμες ασχολούνται με το φυσικό περιβάλλον που είναι δεδομένο ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, η τεχνολογία χρησιμοποιεί επιστημονικές γνώσεις, αλλά ασχολείται με τη δημιουργία ενός τεχνητού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιλογές. Στην δημιουργία του τεχνητού τεχνολογικού περιβάλλοντος, εμπλέκονται οικονομο-τεχνικά στοιχεία για να ιεραρχηθούν απεριόριστα «θέλω» με περιορισμένους διαθέσιμους πόρους. Προκειμένου ο άνθρωπος να κάνει ή να υιοθετήσει τις κατάλληλες επιλογές, θα πρέπει να έχει κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για να μην τις κάνει τυχαία . Η τεχνολογική εκπαίδευση σύμφωνα με κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδέεται με την ίδια τη Δημοκρατία. Για να μην υπάρχουν δύο κατηγορίας ανθρώπων , της τεχνολογικής ελίτ που αποφασίζει και της μεγάλης μάζας που υιοθετεί άκριτα και χωρίς γνώση, απαιτείται γενική τεχνολογική μόρφωση από όλους, προκειμένου να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη των αποφάσεων.

Αφού η τεχνολογία στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης δεν έχει ως στόχο να αναπτύξει συγκεκριμένες εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση ενός επαγγέλματος αλλά να προσφέρει μια εξοικείωση με το τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο κάθε πολίτης, προσφέρει σύμφωνα με το Maryland Plan μια γενική και όχι εξειδικευμένη τεχνολογική υποδομή, θεωρητική και πρακτική που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα και να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον στο οποίο ζουν συμβάλλοντας στη δημιουργία του.

Έτσι στο μάθημα της τεχνολογίας δεν προβλέπεται η διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης, αλλά ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατάλληλων για το κατά περίπτωση αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών. Εμπλεκόμενοι οι μαθητές στις δραστηριότητες αυτές που αποτελούν κατάλληλο παιδαγωγικό σχεδιασμό ανά αναπτυξιακό επίπεδο, αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες. Οι μαθητές εμπλεκόμενοι στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο βοηθητικό τους βιβλίο μέσα στο σχολικό εργαστήριο ωθούνται να αξιοποιούν κάθε δυνατή πηγή πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του δικτύου Internet. Στο θέμα αυτό υπάρχει βεβαίως η ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών, αφού το μέγιστο μέρος της πληροφόρησης είναι καταχωρημένη σε εμπορικές γλώσσες και ιδιαίτερα στα Αγγλικά.

Στην Αγγλία «κτίζεται» σήμερα με ταχύτατους ρυθμούς η «κοινωνία της πληροφόρησης». Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Κυβέρνησης, , όλα τα σχολεία της Αγγλίας είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο INTERNET ( 26.000 δημοτικά σχολεία και 4.000 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) , και ο κάθε μαθητής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων ( 17 εκατομ. μαθητές περίπου) έχουν προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( Ε-mail). Επίσης, έχουν εκπαιδευθεί στα θέματα διαχείρισης της πληροφόρησης και αξιοποίησής της με κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 450.000 περίπου εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε 200 εκπαιδευτικές περιφέρειες.
Το Εθνικό Δίκτυο Μάθησης λειτουργεί υπό την εποπτεία του Οργανισμού BECTA ( British Educational Communications and Technology Agency) που έχει στόχο να διευρύνει τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές των σχολείων, να συνδέσει το σχολείο με το χώρο της εργασίας και τη βιομηχανία, να εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση καθώς και συστήματα υποστήριξης και συντήρησης δικτύων πληροφοριών στα σχολεία, να αναπτύξει κατάλληλο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Περί τους 600.000 επαγγελματίες εργάζονται στα συστήματα αυτά συντήρησης και υποστήριξης.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού BECTA είναι :
www.becta.org.uk

Μέθοδοι του προγράμματος Maryland Plan είχαν αξιοποιηθεί στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο το 1985 ( στην Α Λυκείου) , χωρίς να αναφέρεται ότι ήταν το Maryland Plan , στο μάθημα «Τεχνολογία και Παραγωγή» που είχε αξιολογηθεί ως το καλύτερο μάθημα του τύπου αυτού Λυκείου, πλην όμως αργότερα (1993) «τοποθετήθηκαν» από τον υποφαινόμενο υπό την ιδιότητα του Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο σωστό αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών (Α και Β Γυμνασίου ) στο οποίο απευθύνονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν. Το 1997 προστέθηκε η διδασκαλία και άλλης μεθόδου του Maryland Plan ( της Έρευνας και Πειραματισμού ) στην Α’ τάξη στο Ενιαίο Λύκειο. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ερευνητική διαδικασία, που απουσιάζει πολλές φορές ακόμη και από πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς εργαστήρια, πηγές πληροφόρησης, κλπ. προβλήματα στα σχολεία. H ιδεολογική φόρτιση από την προέλευση του προγράμματος, από την διδασκαλία θεμάτων σχετικά με τις επιχειρήσεις και την ελεύθερη οικονομία, την έρευνα που απαιτείται για να παραμένουν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές και βιώσιμες, απετέλεσαν σε ορισμένες χρονικές περιόδους μέρος των προβλημάτων, σε διάφορα επίπεδα, και εμπόδια στην ανάπτυξη του θεσμού.

Τεχνολογική εκπαίδευση στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης θα πρέπει να προσφέρεται σήμερα σε όλες τις τάξεις από τη νηπιακή ηλικία μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κρίσιμο στοιχείο για την τεχνολογική εκπαίδευση στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης αποτελεί η εκπαίδευση και αξιοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών.
Οι μόνοι που έχουν σχετική εκπαίδευση ( παιδαγωγική) στη χώρα μας στο αντικείμενο είναι οι σπουδαστές της ΣΕΛΕΤΕ / ΑΣΠΑΙΤΕ, που όμως αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα να αποτελέσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό της τεχνολογικής εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση διότι δεν είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Σχολής όπως οι άλλες ειδικότητες καθηγητών της Γενικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Έτσι με κριτήριο την τεχνολογική συνάφεια και την έλλειψη ειδικής πανεπιστημιακής σχολής, αποτελούν καθηγητικό προσωπικό του μαθήματος της τεχνολογίας ειδικότητες που δεν έχουν καμιάς μορφής εκπαίδευση, με βασικό κίνητρο τις διδακτικές ώρες και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Αρχίζουν να διδάσκουν τεχνολογία ακόμη και ειδικότητες χωρίς καμιά τεχνολογική υποδομή , χωρίς να έχουν εκπαιδευθεί καθόλου στις μεθόδους που θα πρέπει να εφαρμόσουν ανά αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών, και κυριολεκτικά πολλοί δεν γνωρίζουν τουλάχιστον στην αρχή τι να κάνουν.

Επιπλέον, υπάρχει και το πρόβλημα της εξειδίκευσης του κάθε «εκπαιδευτικού» σε έναν και μόνο τεχνολογικό τομέα, από αυτούς που διαθέτουν τεχνολογική υποδομή. Έτσι ο κάθε εκπαιδευτικός, «έλκει» το μάθημα προς την ειδικότητά του, και χάνεται ο κύριος στόχος που είναι η σφαιρική ενημέρωση και ανίχνευση του τεχνολογικού περιβάλλοντος από πλευράς μαθητών.

Το πρόβλημα φθάνει το μέγιστο επίπεδο, όταν χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικό προσωπικό παραδοσιακές «συναφείς» υποτίθεται ειδικότητες που εκτός από την έλλειψη τεχνολογικών γνώσεων και τεχνολογικής αντίληψης, καταλήγουν στο να αξιοποιούν τις ώρες της τεχνολογίας για να διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα της ειδικότητάς τους, στα πλαίσια της ελαστικότητας που προβλέπεται στο μάθημα.

Η ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής για την τεχνολογική εκπαίδευση αναβάλλεται στη χώρα μας για 24 χρόνια τώρα, και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα. Θα πρέπει να αναπτυχθεί πανεπιστημιακή σχολή ή να εξελιχθεί σε πανεπιστημιακή του είδους η τέως ΣΕΛΕΤΕ .Στο μεσοδιάστημα, για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και να αναπτυχθεί ο θεσμός της τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι βασικός για τη σύγχρονη εκπαίδευση και τη σύγχρονη ζωή (περιλαμβάνεται και στη συμφωνία της Λισαβώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αναγκαιότητα ανάπτυξης τεχνολογικής κουλτούρας στον πληθυσμό ), θα πρέπει :
• να αποτελούν εκπαιδευτικό προσωπικό του μαθήματος αποκλειστικά τεχνολόγοι και απόφοιτοι Πολυτεχνείων οι οποίοι όμως πριν από την είσοδό τους στην τάξη θα παρακολουθούν πρόγραμμα επιμόρφωσης στην τεχνολογική εκπαίδευση, σε κατάλληλους φορείς που θα έχουν την ουσιαστική δυνατότητα και οργάνωση για αυτό, αλλά και σχετικούς εκπαιδευτές με σπουδές στο αντικείμενο. Το πρόβλημα αυτό βεβαίως είναι δύσκολο να επιλυθεί αφού στην χώρα μας δεν υπάρχει πανεπιστημιακή σχολή, και οι εκπαιδευτές και σε τριτοβάθμιο επίπεδο θα πρέπει να προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού.
• Να εισαχθούν προγράμματα τεχνολογικής εκπαίδευσης στις σχολές εκπαίδευσης δασκάλων ( με κατάλληλους και πάλι εκπαιδευτές) , επειδή η τεχνολογική εκπαίδευση θα πρέπει να αρχίζει από το Δημοτικό σχολείο . Στο Δημοτικό τα προβλήματα θα είναι λιγότερα αφού δεν θα υπάρχει σύγκρουση ως προς τις ώρες διδασκαλίας μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων. Επειδή μία (1) ώρα διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου αντιστοιχεί σε αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας πανελλαδικά, οι διάφορες παραδοσιακές ειδικότητες και οι αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές προέλευσης , δύσκολα αποδέχονται μειώσεις ωρών για κάλυψη αναγκών νέων αντικειμένων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί ανάσχεση στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος.
• Να προβλεφθούν θέσεις Συμβούλων που θα επιβλέπουν το εκπαιδευτικό αντικείμενο της τεχνολογικής εκπαίδευσης στα σχολεία, όπως και για τα άλλα παραδοσιακά εκπαιδευτικά αντικείμενα.
• Παράλληλα θα πρέπει να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα οργάνωσης σύγχρονων εργαστηρίων στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης που θα λειτουργούν και θα εκπαιδεύουν ανάλογα και τους μαθητές με πλήρεις κανονισμούς ασφαλείας (είναι θέμα για το οποίο απαιτείται επίσης εκπαίδευση καθηγητών).

Χωρίς τα μέτρα αυτά, η τεχνολογική εκπαίδευση είναι αδύνατον να αναπτυχθεί περαιτέρω και να ικανοποιήσει τους σημαντικούς εκπαιδευτικούς στόχους που καλείται να πετύχει. Με το σημερινό οργανωτικό σχήμα έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες ανάπτυξής της.


Σήμερα, η ανάπτυξη των επικοινωνιών, του δια-δικτύου και της Τεχνολογίας, συρρίκνωσε τον κόσμο, κατάργησε σύνορα και δημιούργησε ένα παγκόσμιο χωριό. Η παραγωγή και η προώθηση στην αγορά ενός προϊόντος, εξαρτάται πλέον από τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο και την παραγωγική ικανότητα κοινωνιών σε όλο το μήκος και το πλάτος του πλανήτη. Δημιουργείται έτσι μια νέα οικονομία καθοδηγούμενη από τη γνώση που εξελίσσεται εκρηκτικά σαν αποτέλεσμα του ανταγωνισμού και των νέων αναγκών που δημιουργούνται (για παράδειγμα από την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού κυρίως στις μη-ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη, την σταδιακή μείωση ή εξαφάνιση παραδοσιακών πλουτοπαραγωγικών πηγών, τις τεράστιες και ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια, τρόφιμα, ρουχισμό, κατοικίες, μεταφορικά μέσα, παραγωγικό εξοπλισμό κ.ά.).

Οι ραγδαίες εξελίξεις ( η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία αποσύρεται με ρυθμούς 7% ετησίως γεγονός που σημαίνει ότι κάθε 8-10 χρόνια θα χρησιμοποιείται τεχνολογία που δεν είναι γνωστή σήμερα ) , δημιουργούν ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, που επιβάλλει υποχρεωτικά νέα οργανωτικά, κοινωνικά, παραγωγικά και οικονομικά πλαίσια.

Οι δραματικές αλλαγές που γίνονται καθημερινά με γρήγορους ρυθμούς, έχουν επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων και επιβάλλουν ριζικό μετασχηματισμό όχι μόνον της οικονομίας, αλλά και όλων των παραμέτρων που καθορίζουν τη λειτουργία της Κοινωνίας. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλά κάποιες μεταβολές που γίνονταν πάντοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι μια συνολική επανα-κατασκευή του σκελετού πάνω στον οποίο βασίζεται η οικονομία, η παραγωγική διαδικασία και ο τρόπος ζωής .

Η επανα-κατασκευή αυτή πραγματοποιείται με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή με τρομακτικούς ρυθμούς. Για παράδειγμα καθώς νέα τεχνολογία εισέρχεται στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την ανάπτυξη, εκτοπίζονται εργαζόμενοι από τον πρωτογενή τομέα και διοχετεύονται προς τον δευτερογενή και τον τριτογενή. Στην πραγματικότητα όσο περισσότερο ανεπτυγμένη είναι μια χώρα τόσο λιγότερο ποσοστό της εργατικής της δύναμης απασχολεί στον πρωτογενή τομέα.

Γενικά δημιουργείται ένα νέο εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον με το οποίο απαιτείται η εξοικείωση του κοινού ανθρώπου για να λειτουργήσει ορθολογικά και αποτελεσματικά μέσα σε αυτό. Η τεχνολογική εκπαίδευση μπορεί να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στην αναγκαιότητα αυτή, προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.


Στο παράρτημα Ι, περιλαμβάνονται ενδεικτικά ηλεκτρονικές διευθύνσεις πανεπιστημίων που έχουν τμήματα τεχνολογικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης.

Στο παράρτημα ΙΙ, τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη ανά χώρα, και στις ΗΠΑ ανά πολιτεία.

Στο παράρτημα ΙΙΙ, τα πανεπιστήμια που συμπεριλαμβάνονται στα 200 πρώτα στον κόσμο, και τα 100 πρώτα ανά γεωγραφική περιοχή ( Ευρώπη, Αμερική λατινική Αμερική, Ασία, Ωκεανία).

Στο παράρτημα ΙV οι Εθνικές εκθέσεις χωρών της Ευρώπης για προσαρμογή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμφωνία της Μπολώνια και τα συστήματα αξιολόγησης πανεπιστημίων που ισχύουν σε διάφορες χώρες.

Στο παράρτημα V περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις φορέων της Αγγλίας που λειτουργούν με συντονισμό του οργανισμού BECTA , για την εξοικείωση των μαθητών με την κοινωνία της πληροφορίας , και οι οποίοι καλύπτουν κάθε διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παράρτημα Ι

Πανεπιστήμια που προσφέρουν προγράμματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης ενδεικτικά.

Arizona

Arizona State University
http://www.asu.edu/

Australia
University of Sydney
http://www.usyd.edu.au/

British Columbia – CANADA
British Columbia Institute of Technology
http://www.bcit.ca/

California
Pacific Union College
www.puc.edu


California State University
Dept. of Technology
www.calstatela.edu

COLORADO
Cold State University
http://newsinfo.colostate.edu/


Metropolitan State College of Denver
www.mscd.edu

Georgia
The University of Georgia
www.uga.edu

Eastern Illinois University
School of technology
www.eiu.edu

Illinois State
University
http://www.tec.ilstu.edu

Indiana
Ball State University
Department of Industry and Technology
http://www.bsu.edu/technology

Indiana Slate University
Industrial Technology
www.indstate.edu

Iowa Slate University
Industrial Ed & Technology
www.educ.iastate.edu/iech/homepage.htm

University of Northern Iowa
Dept of Industrial Technology
www.uni.edu/indtech/

Kansas
Pittsburg State University
Department of Technology Studies
www.pittstate.edu

Fort Hays State University
Technology Studies Department
www.fhsu.edu

Western Kentucky University
Dept.of Industrial Technology
www.msc.wku.edu

LOUISIANA
Grambling State University
Industrial and Engineering Technology
www.gram.edu

University of Manitoba
Technology Education Division
CANADA
www.umanitoba.ca

Maryland
University of Maryland Eastern Shore
http://www.umuc.edu/

Michigan
Eastern Michigan University
Business & Industrial Education
www.emich.edu/public/bted/BTEDHOME.HTM

Minnesota
Environmental and Technological Studies
www.stcloudstate.edu

Missouri
University of Missouri-Columbia
www.missouri.edu

Central Missouri State University
College of Applied Science and Technology
www.cmsu.edu

Nebraska
Chadron State College
Industrial Technology Education
www.csc.edu

New Jersey
Montclair State University
Department of Curriculum and Teaching
www.montclair.edu

The College of New Jersey
Technological Studies
www.tcnj.edu

Kean College of New Jersey
Dept. of Technology
www.kean.edu

North Carolina State University
Math, Science & Technology Education
www.ncsu.edu/ncsu/cep/oed/ted/ted.html

Ohio
The Ohio State University
Visual Communication and Technology Education
www.osu.edu/index.php

Kent State University
School of Technology
www.tech.kent.edu

Southwestern Oklahoma State University
Dept. of Technology
www.swosu.edu

Sul Ross State University
Industrial Technology
www.sulross.edu


Utah State University
Dept. of Industrial Technology & Education
www.engineering.usu.edu/ite/

Southern Utah University
Technology Dept.
www.suu.edu

Norfolk State University
Technoloogy Education
www.nsu.edu

Virginia Polytechnic & State University
Technology Education
www.teched.vt.edu

West Virginia University
Technology Education
www.wvu.edu/~techedu/

Παράρτημα ΙI

Κατάλογοι Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, ανά Πολιτεία.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ.-

Ανά Πολιτεία και Αλφαβητικά

http://www.utexas.edu/world/univ/state/

Κάνε «κλικ» σε κάθε πολιτεία

Κατάλογος Πανεπιστημίων στην Ευρώπη ανά χώρα

http://www.4icu.org/Europe/


Κάνε «κλικ» σε κάθε χώρα

Παράρτημα ΙΙΙ
Τα Πανεπιστήμια που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο

http://www.4icu.org/

Στην Ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση μπορεί κανείς να έχει πληροφόρηση για τα πρώτα 100 Πανεπιστήμια το έτος 2007 στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, την Ωκεανία, τη Λατινική Αμερική, και τη Βόρειο Αμερική.

Τα 200 πρώτα πανεπιστήμια στον κόσμο

Top 200 Universities world-wide

Τα 100 πρώτα πανεπιστήμια σε κάθε γεωγραφική περιοχή

Top 100 Universities in N. America
Top 100 Universities in L. America
Top 100 Universities in Oceania
Top 100 Universities in Europe
Top 100 Universities in Africa
Top 100 Universities in Asia

Παράρτημα IV

Αξιολόγηση Πανεπιστημίων και Δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου σύμφωνα με τη συμφωνία της Μπολώνια ( Εθνικές Εκθέσεις).


Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για Εξασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τη Δημιουργία Ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Στόχος είναι η δημιουργία δυνατοτήτων για μεταφορά Ευρωπαϊκών Μονάδων Σπουδών από το ένα Πανεπιστήμιο στο άλλο ( ECTS – European Credit Transformation System) , και ακόμη μεταξύ Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ όπου ήδη ισχύουν οι μονάδες σπουδών, τα CREDITS, από πολλές δεκαετίες. Βεβαίως προϋπόθεση είναι οι μονάδες σπουδών στις οποίες θα είναι οργανωμένα τα διάφορα μαθήματα να είναι της ίδιας βαρύτητας, μεταξύ των διαφόρων πανεπιστημίων.

European Association for Quality Assurance in Higher Education
ENQA

http://www.enqa.net


O φορέας αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση,

www.qaa.ac.uk


Ο σκοπός του φορέα είναι να προωθήσει την ανάπτυξη εμπιστοσύνης στο κοινό ότι τηρούνται προδιαγραφές ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1997 για να προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης ποιότητας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αγγλίας. Ο οργανισμός είναι ανεξάρτητος και χρηματοδοτείται τόσο από τα ίδια τα πανεπιστήμια, όσο και από οργανισμούς που χρηματοδοτούν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΙΤΑΛΙΑ
Εθνική Έκθεση σύμφωνα με τη συμφωνία της Μπολώνια
http://www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-Italy_050127.pdf


Αυστρία

http://www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-Austria_050103.pdf

Βέλγιο

http://www.wes.org/ewenr/04March/Belgium.htm


Δανία

http://www.euroeducation.net/prof/denmarco.htm

Φιλανδία

www.euroeducation.net/prof/finco.htm

Ολλανδία


www.wes.org/ewenr/04March/Netherlands.htm


Νορβηγία

www.wes.org/ewenr/03Sept/Norway.htm


Πορτογαλία


http://www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-Portugal_050114.pdf

Ισπανία

http://www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-Spain_050114.pdf


Ελβετία

http://www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-Switzerland_050118.pdf


Ελλάς
Αναφέρονται σχόλια ότι δεν έχουμε κάνει προόδους.

http://www.wes.org/ewenr/03Nov/Greece.htm


Ρωσία

Τα Πανεπιστήμια σε μετάβαση και μη σταθερότητα.
Η πλειοψηφία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ορισμένα από αυτά ελέγχονται από άλλα Υπουργεία όπως το Υπουργείο Υγείας, Το Υπουργείο Μεταφορών με σιδηροδρόμους, το Υπουργείο πολιτισμού, το Υπουργείο Διεθνών θεμάτων, και άλλα.
Μη- κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και διέπονται από τη Ρωσική Ομοσπονδιακή νομοθεσία για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

www.useic.ru/russian_education/higher.htm

Accredidation

Η χορήγηση πιστοποιητικού από την πολιτεία ( σε όλα τα είδη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , πανεπιστήμια, ακαδημίες, και ινστιτούτα ) για αναγνώριση των παρεχόμενων σπουδών, είναι από τα περισσότερο σπουδαία χαρακτηριστικά ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην ιστοσελίδα

www.useic.ru/russian_education/rating.htm

παρουσιάζεται ιεράρχηση των πανεπιστημίων στη Ρωσία από πλευράς ποιότητας.

Στην ιστοσελίδα

www.useic.ru/russian_education/nonstate.htm

περιλαμβάνονται 119 μη- κρατικά αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στη Μόσχα.

Μη κρατικά υπάρχουν και σε άλλες πόλεις. ( Saint-Petersburg, Ekaterinburg κ.ά.)


Το Συμβούλιο Αναγνώρισης –Αξιολόγησης Πανεπιστημιακών στη Γερμανία

www.accreditation-council.de/accreditation-council.de/

Η δομή δύο κύκλων σπουδών του Αγγλοσαξωνικού συστήματος με πτυχία Bachelor και Master ναμοθετήθηκε και θα καθιερωθεί σε όλη τη Γερμανία μέχρι το 2010, στα πλαίσια της συμφωνίας της Μπολώνια.
Η εφαρμογή των πτυχίων Bachelor και Master , δεν θα αντικαταστήσουν μόνον τους μέχρι τώρα τίτλους “Diplom” και “Magister”.


Γαλλία

www.euroeducation.net/prof/franco.htm

Στην παραπάνω διεύθυνση παρουσιάζεται όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας.

Αναγνώριση σπουδών και προσόντων,

Τα διπλώματα της χώρας αναγνωρίζονται από ένα από τα παρακάτω Υπουργεία .
Τα πτυχία των Πανεπιστημίων αναγνωρίζονται από το Εθνικό Συμβούλιο Αξιολόγησης.

( Comite National d’ Evaluation,

www.cne-evaluation.fr

Αξιολόγηση Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ.


Η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων στης ΗΠΑ συντονίζεται από το Συμβούλιο για την Πιστοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Council for Higher Education Accreditation – CHEA ,
www.chea.org ).


Παράρτημα V
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.

Στην Αγγλία «κτίζεται» με ταχύτατους ρυθμούς η «κοινωνία της πληροφόρησης». Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Κυβέρνησης, , όλα τα σχολεία της Αγγλίας είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο INTERNET ( 26.000 δημοτικά σχολεία και 4.000 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) , και ο κάθε μαθητής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων ( 17 εκατομ. μαθητές περίπου) έχουν προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( Ε-mail). Επίσης, έχουν εκπαιδευθεί στα θέματα διαχείρισης της πληροφόρησης και αξιοποίησής της με κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 450.000 περίπου εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε 200 εκπαιδευτικές περιφέρειες.

Για να δημιουργηθούν κίνητρα και κατάλληλες προϋποθέσεις διανέμονται ακόμη και δωρεάν υπολογιστές ( φορητοί) στους καθηγητές ( ανά δύο καθηγητές) από διάφορες εταιρείες.

Ήδη μαθητές του δημοτικού σχολείου ( ηλικίας 7 ετών ) εμπλέκονται σε προγράμματα αξιοποίησης υπολογιστών και σχεδίασης σελίδων στο δίκτυο, όπως διαπιστώθηκε από τις επισκέψεις και σε δημοτικά σχολεία.


Όλοι οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στις διεθνείς βάσεις πληροφόρησης, θα συμμετέχουν σε διακρατικά προγράμματα συνεργασίας μεταξύ σχολείων διαφόρων χωρών κλπ. και θα έχουν πρόσβαση στην έκρηξη της γνώσης που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή.

Η πληροφόρηση μέσω του δικτύου προσφέρει εκπαιδευτικές εφαρμογές για όλα τα μαθήματα στο σχολείο ( για παράδειγμα και στα φιλολογικά).


Το Εθνικό Δίκτυο Μάθησης λειτουργεί υπό την εποπτεία του Οργανισμού BECTA ( British Educational Communications and Technology Agency) που έχει στόχο να διευρύνει τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές των σχολείων, να συνδέσει το σχολείο με το χώρο της εργασίας και τη βιομηχανία, να εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση καθώς και συστήματα υποστήριξης και συντήρησης δικτύων πληροφοριών στα σχολεία, να αναπτύξει κατάλληλο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Περί τους 600.000 επαγγελματίες εργάζονται στα συστήματα αυτά συντήρησης και υποστήριξης.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού BECTA είναι :


www.becta.org.uk


Οι παρακάτω διευθύνσεις αναφέρονται σε εταιρείες, φορείς, Ινστιτούτα, Οργανισμούς, μουσεία κ.ά. που συνδέονται με εξοπλισμούς, λογισμικό, εποπτικά βοηθητικά εκπαιδευτικά μέσα, μαθήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, διαδικασίες αξιολόγησης στην εκπαίδευση, δίκτυα μάθησης κλπ., και γενικά με όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή της πληροφόρησης.

Οι φορείς αυτοί έλαβαν μέρος σε έκθεση που οργανώθηκε στο Λονδίνο υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης της Αγγλίας για την εκπαίδευση με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εποχή της πληροφόρησης .

Η έκθεση σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση οργανώθηκε από τον οργανισμό ΒΕΤΤΑ που έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στα σχολεία.

1. Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας της Αγγλίας

Από τα καλύτερα κέντρα ερευνών για οικονομικά και κοινωνικά θέματα
Η έρευνα του Συμβουλίου επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την Αγγλία, όμως αναφέρεται και σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνοποίηση της οικονομίας.
Το ερευνητικό πρόγραμμα για παράδειγμα που αναφέρεται στον Ειρηνικό Ωκεανό αποτελείται από 19 υποπρογράμματα και εξετάζει την ανάπτυξη των απαιτούμενων ικανοτήτων, την οργάνωση της παραγωγής στα πλαίσια της διαδικασίας της ανάπτυξης και της μετατροπής της σύμφωνα με τις ανάγκες της μεταβιομηχανικής εποχής, την οικονομική, κοινωνική και παραγωγική «μετατροπή» της Κίνας, κ.ά.

Το πρόγραμμα της συνολικής αλλαγής του περιβάλλοντος εξετάζει τις οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις που δημιουργούν τις αλλαγές παγκοσμίως καθώς και τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα της έρευνας των επενδύσεων εταιρειών των ΗΠΑ στην Ευρώπη εξετάζει την επίδραση των επενδύσεων αυτών στην κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η διεύθυνση του ερευνητικού κέντρου είναι :

http://www.esrc.ac.uk


2. Οργάνωση και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων για σχολεία και επιχειρήσεις. Επίσης, λογισμικό για οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.
http://www.pearsonphoenix.com/

3. Λογισμικό και πολυμέσα που αναπτύσσεται σε συνεχή και επιστημονική βάση για να βοηθηθούν οι καθηγητές να αξιολογούν με ακρίβεια το εκπαιδευτικό τους έργο σε σχέση με το πρόγραμμα που εφαρμόζουν.
http://www.teem.org.uk


5. Καθημερινή ηλεκτρονική εφημερίδα της Αγγλίας στο παγκόσμιο δίκτυο ( www) για εκπαιδευτικά θέματα.
http://www.teachingtimes.com

6. Ηλεκτρονική σελίδα για σχολεία στην Αγγλία για επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
http://www.education-quest.com

7. Σελίδα που αναφέρεται στα πολυμέσα για διάφορα θέματα.
http://www.macromedia.com/uk

9. The basic skills agency . Ο οργανισμός της Αγγλίας για καθορισμό των βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται για όλες τις ηλικίες ΄στη σύγχρονη εποχή της πληροφόρησης.
http://www.basic-skills.co.uk

10. Πολυμέσα για μαθητές δημοτικού σχολείου και ανάλογες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
http://www.mm-kid.com

11. Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Βοηθητικών μέσων και παροχής υπηρεσιών των ΗΠΑ ( Springfield, Virginia).
http://www.ntis.gov/nac

12. Η ιστο-σελίδα της μουσικής
http://www.sibelius.com

13. Προγράμματα στο παγκόσμιο δίκτυο σχετικά με ηλεκτρονικά συστήματα και συστήματα ελέγχου. Εξοπλισμοί για σχολεία.
http://www.economatics.co.uk/education/

14. Ιστοσελίδα για εκμάθηση ξένης γλώσσας με παράλληλη ανάπτυξη ικανοτήτων για χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών.
http://www.vektor.com

16. Το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Η χρήση των υπολογιστών στην πράξη για μαθηματικά, επιστήμες, τεχνολογία. Κατάλογοι εκπαιδευτικών προϊόντων.
http://www.ouw.co.uk

17.Η ηλεκτρονική διεύθυνση της “ Texas Instrument”.
http://www.ti.com/calc/uk/

18.«Μεταφερόμενα» εργαστήρια ξένων γλωσσών
http://www.coomber.co.uk

19. Εκπαιδευτικά βοηθήματα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
http://www.espresso.co.uk


,

20. Εταιρείες για «προτζέκτορς» και μεταφερόμενους υπολογιστές
http://www.justlaptops.co.uk

πηγές πληροφόρησης για μεταφερόμενους υπολογιστές και εξαρτήματα
http://www.projectors.co.uk


25. Διευκόλυνση της επικοινωνίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

www.ace-centre.org.uk


26. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προϊόντα νέων τεχνολογιών

www.acer.co.uk


27. Εθνικός σύνδεσμος των συντονιστών και των καθηγητών της τεχνολογίας των πληροφοριών.

www.acitt.org.uk


28. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων για την εκπαίδευση

www.actis.co.uk


29. Σύγχρονα Εκπαιδευτικά βοηθήματα και εκπαιδευτικές υπηρεσίες για πλήθος μαθημάτων.

www.adeptscience.co.uk


30. Προηγμένα συστήματα που επιταχύνουν τη διαδικασία της μάθησης

www.advlearn.com

31. Οι υπολογιστές στην εκπαίδευση. Διεθνείς διασυνδέσεις, δίκτυα κλπ.


www.advisory-unit.org.uk

32. Έρευνα, εκπαιδευτικά προϊόντα, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.


www.akhter.co.uk


33. Προγραμματισμός του χρόνου, χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

www.erasmus.org.uk

\

34. ‘Κάνοντας τις λέξεις να δουλεύουν”, ιστοσελίδα για δυσλεξικούς μαθητές με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

www.wordswork.co.uk


35. Η χρήση των νέων τεχνολογιών για μαθητές με προβλήματα στην όραση.

www.alphavision.co.uk

36. Ιστοσελίδα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω του παγκόσμιου δικτύου ( www) για υποστήριξη του Εθνικού Προγράμματος σπουδών.

www.angliacampus.com

39. Α εταιρεία Apple σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και παραγωγή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και βοηθητικών εκπαιδευτικών μέσων.

www.apple.com/uk/education


40. Τεχνολογία της μουσικής
http://www.arbiter.co.uk/

43, Ιστοσελίδα για προβλήματα δυσλεξίας.

www.sniffout.net/home/adt


44.Εταιρεία με εμπειρία στην έρευνα και την παροχή λύσεων σε θέματα επικοινωνιών και την ενσωμάτωση υπολογιστών στα συστήματα επικοινωνιών.

www.asctelecom.com


45. Σύνδεσμος για την εκπαίδευση στις επιστήμες ( τεχνολογία, φυσική, χημεία , μαθηματικά ) . Βάσεις δεδομένων, εφημερίδες, διασυνδέσεις, εφαρμογές, πληροφόρηση.

www.ase.org.uk


47. Παροχή υπηρεσιών για όλους τους καθηγητές από την ένωση καθηγητών της Αγγλίας

www.atl.org.uk


48.Η ένωση των καθηγητών των μαθηματικών της Αγγλίας. Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες κλπ.

www.atm.org.uk

49.Παραγωγή εκπαιδευτικών προϊόντων και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

www.atomwide.com

51. Εκμάθηση ξένων γλωσσών με CD-ROM.

www.auralog.com


52. Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών και προϊόντα για αρχάριους στο δίκτυο Internet, που βοηθούν να αναπτυχθούν ιδέες και να εφαρμοσθούν στην πραγματική ζωή.

www.autodesk.com


53. Εταιρεία «Avantis» που ιδρύθηκε το 1995 με αντικείμενο την ανάπτυξη CD για κάθε εξειδικευμένο θέμα που απαιτεί η σύγχρονη ηλεκτρονική οικονομία, καθώς και την ανάπτυξη και διεύρυνση ηλεκτρονικών δικτύων.

www.avantis.co.uk

54. Ιστοσελίδα με χιλιάδες επιλεγμένα εκπαιδευτικά προϊόντα , λογισμικό και VIDEO.

http://avp.100megs28.com/

www.avp.co.uk

57. Ειδικοί της τεχνολογίας των πληροφοριών για την επίλυση προβλημάτων για σχολεία, για τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς ( Αυτοματισμοί για τις εργασίες μαθητών, κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κ.ά.)

www.wautonsamuel.co.uk


58. Η εκπαιδευτική σελίδα του BBC.

www.bbc.co.uk/education


59. Πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών μαθηματικών για μαθητές προνηπιακής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και μαθητών με ειδικές ανάγκες.

www.beam.co.uk


60. O Εθνικός Οργανισμός της τεχνολογίας των πληροφοριών της Αγγλίας.

www.becta.org.uk


61. Σύνδεσμος Εμπορίου και Βιομηχανίας που προωθεί πληροφόρηση για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες που είναι μέλη του.

www.besanet.org.uk


62. “Ιστοσελίδα αλληλεπίδρασης” με ειδικούς στη σχεδίαση και προώθηση ιστοσελίδων επιχειρήσεων, στην έρευνα αγοράς, στην έρευνα αγοράς μέσω του παγκόσμιου δικτύου, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στη διαφήμιση, στην εξεύρεση χρηματοδοτών για επιχειρήσεις κ.ά.

www.thebigpic.co.uk


63. Εκπαιδευτικό λογισμικό

www.blackcatsoftware.com

64. Βάση δεδομένων για βιβλία

www.bookdata.co.uk

65. Εταιρεία για “προζέκτορς”, και άλλα εκπαιδευτικά βοηθητικά μέσα.

www.boxlight.com


66. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών της εταιρείας πετρελαίου BP

www.bpes.com

68. Ιστοσελίδα του Βρετανικού Συμβουλίου

www.britishcouncil.org

69. Ο Βρετανικός Σύνδεσμος για τη δυσλεξία

http://www.bdadyslexia.org.uk/

70. Η Βρετανική Εθνική Βιβλιοθήκη

www.bl.uk


71. Το ηλεκτρονικό σχολείο. Σύστημα λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποκλειστικά με υπολογιστές ( Ηλεκτρονικό σχολείο, μεταβίβαση στοιχείων από την τάξη στα όργανα διοίκησης και στις διοικητικές υπηρεσίες, από την τάξη στην τοπική και στη διεθνή κοινότητα).

www.bromcom.com

75. Διεθνείς εξετάσεις του CAMBRIDGE για πιστοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται τόσο από τα πανεπιστήμια και γενικά την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και από το σύγχρονο διεθνοποιημένο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

www.cie.org.uk

76. Προσφορά “χώρου” στο παγκόσμιο δίκτυο καθώς και άλλων υπηρεσιών, με ελάχιστο κόστος.

www.cami.co.uk


77. Προσφορά από την εταιρεία CAPITA εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων στα σχολεία και τις τοπικές περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές ( LEA) καθώς και παροχή εκπαίδευσης στους καθηγητές σχετικά με τις τεχνολογίες των πληροφοριών.

www.capitaes.co.uk

78. Περισσότερες από 3000 σελίδες πληροφόρηση για διάφορα επαγγέλματα καθώς και συμβουλές για αποτελεσματικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Ανάπτυξη συναφών με τον επαγγελματικό προσανατολισμό εκπαιδευτικών προϊόντων ( λογισμικό κλπ.) που είναι κατάλληλα για χρήση από επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού.

www.careersoft.co.uk

79.Παροχή βοήθειας και πληροφόρησης για επαγγέλματα μέσω του παγκόσμιου δικτύου.


www.cascaid.co.uk


80. Υπολογιστές για την εκπαίδευσης της εταιρείας Castle

http://www.castle-technology.co.uk/castle/front.html

82. Ιστοσελίδα που περιέχει από τους μεγαλύτερους στον κόσμο καταλόγους CDROM με μεγάλη εκπαιδευτική αξία.


www.cdimports.com


84. CENTERPRICE. Εταιρεία (από τις μεγαλύτερες της Αγγλίας) παραγωγής υπολογιστών και συστημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του καταναλωτή.

www.centerprise.co.uk


85. Το κέντρο για τους Βρετανούς καθηγητές, είναι ένας μη κερδοσκοπικός ανεξάρτητος οργανισμός που ιδρύθηκε το 1965 και προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στους καθηγητές. Ο οργανισμός προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε «πελάτες» από όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας που αντισταθμίζει το κόστος των διδάκτρων που πληρώνουν. Το οικονομικό πλεόνασμα που προκύπτει για τον οργανισμό επενδύεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας.

www.cfbt.com

86. Οι ανθρωπιστικές σπουδές στο παγκόσμιο δίκτυο. Τα γραφεία του κέντρου βρίσκονται στο Cambridge. Για 61 χρόνια το κέντρο έχει μια ηγετική παρουσία ως προς τη συλλογή, οργάνωση και διανομή πληροφόρησης που δημιουργεί προστιθέμενη αξία, σε ερευνητές, σε ακαδημαϊκούς, σε μαθητές, σε βιβλιοθήκες, σε πανεπιστήμια, σε σχολεία, σε περισσότερες από 160 χώρες.


www.chadwyck.co.uk

87. Εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριών σε θέματα περιβάλλοντος.


www.recommit.co.uk


88. Ο σύνδεσμος της εκκλησίας της Αγγλίας για προώθηση της θρησκευτικής εκπαίδευσης με χριστιανικούς στόχους.

www.natsoc.org.uk

89. Εταιρεία για ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών και παροχή εκπαίδευσης στην τάξη σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών.

www.ciatraining.co.uk

90. City and Guilds. Ο οργανισμός στη Μεγάλη Βρετανία για τα προσόντα που απαιτούνται στα διάφορα επαγγέλματα, και που αναπτύσσονται μέσω της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

www.city-and-guilds.co.uk


92. Κέντρο για ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας και μάθησης.

www.calsc.co.uk

93. Σύγχρονα Εκπαιδευτικά βοηθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες, με στόχο την εξασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση.

www.compaq.co.uk/education

94. Η δακτυλογράφηση είναι μια στοιχειώδης δεξιότητα. Στη σύγχρονη εποχή περισσότερη πληροφόρηση δακτυλογραφείται παρά γράφεται με το χέρι. Η παρακάτω διεύθυνση αναφέρεται στην ταχύτερη δακτυλογράφηση και στην αποτελεσματικότερη εργασία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

www.typequick.com.au

96. Βιβλιοπωλείο στο παγκόσμιο δίκτυο με «manuals-οδηγούς» για υπολογιστές. Εκπαίδευση μέσω υπολογιστών.

www.computer-manuals.co.uk


97. Ο μεγαλύτερος προμηθευτής στην Αγγλία με προϊόντα νέας τεχνολογίας, του εκπαιδευτικού συστήματος και των Δημοσίων Υπηρεσιών.

www.theconsortium.co.uk

98. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Εργαστήριο ξένων γλωσσών, συστήματα CD, μαγνητόφωνα για την τάξη, εξαρτήματα υπολογιστών κ.ά.

www.coomber.co.uk

99. Προσφορά μαθημάτων κατάρτισης σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών.


www.courseware.co.uk


101. Διδασκαλία Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας στα σχολεία με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

www.crocodile-clips.com


103. Προμηθευτές προγραμμάτων και συστημάτων σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών στα σχολεία.

www.cse-net.co.uk


104. Σχεδίαση και δημοσίευση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης

www.d2digital.co.uk


105. Προϊόντα και υπηρεσίες νέων τεχνολογιών για πανεπιστήμια, κολέγια και σχολεία.

www.dan.co.uk

106. Εκπαιδευτικά προγράμματα και λογισμικό για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

www.data-harvest.co.uk

108. Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπολογιστών στον κόσμο, η Dell, με
29.000 υπαλλήλους σε 33 χώρες.

www.dell.co.uk/public


109. Η Denford, από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και πώλησης μηχανημάτων που λειτουργούν με τη βοήθεια υπολογιστών, υπολογιστικών συστημάτων, και λογισμικού για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων ή των εκπαιδευομένων.

www.denford.com

110. Υπουργείο για εκπαίδευση και απασχόληση. Στατιστικά στοιχεία, διασυνδέσεις.

www.dfee.gov.uk


112. Παροχή υπηρεσιών στα σχολεία για ανάπτυξη δικτύων και για επικοινωνία μέσω του δικτύου INTERNET.

www.dialnet.com


113. Κατάρτιση στα πολυμέσα, στα γραφικά κ.ά.

www.digitalworkshop.co.uk

114. Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων στα σχολεία.

www.discourse.com


115. Εκπαιδευτικό λογισμικό για διάφορα μαθήματα

www.dlk.co.uk

116. Βοηθήματα για χρήστες υπολογιστών που έχουν προβλήματα όρασης.

www.YourDolphin.com


117. Βοηθήματα για μαθητές με ειδικές ανάγκες

www.donjohnston.com

118. O ανταποκριτής της Hewlett Packard στην Αγγλία.

www.dtpgroup.co.uk

119. Εκπαίδευση για τους νέους. Ανάπτυξη CDROM, πηγών πληροφόρησης και προγραμμάτων σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

www.EandY.co.uk


125. Πρόσβαση στη σελίδα ενός από τους μεγαλύτερους εξεταστικούς οργανισμούς στην Αγγλία που πραγματοποιεί εξετάσεις και χορηγεί μια ποικιλία πιστοποιητικών όπως τα GCSE, Εθνικά Επαγγελματικά πιστοποιητικά πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων κλπ.

www.edexcel.org.uk

126. Οπτικοακουστικά συστήματα, μουσική με υπολογιστές, λογισμικό, εκπαιδευτικά φίλμ και VIDEO κλπ.

www.edirol.co.uk

127. Εταιρεία παραγωγής εκπαιδευτικών πολυμέσων.

www.educationalmultimedia.com

129. Συστήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας

www.woodstockcentre.com

131. ERA : Οργανισμός καταγραφής σε VIDEO και μαγνητοταινίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

www.era.org.uk

132. Λογισμικό για σύνθεση Μουσικής

www.espmusic.co.uk

133. “Eυρωπαϊκά ηλεκτρονικά».

www.euroele.com

134. Η Κοινωνία των υπολογιστών στην Αγγλία

www.bcs.org.uk/ecdl/

136. Σελίδα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

www.eurotalk.co.uk


137. Πολυμέσα αλληλεπίδρασης

www.fable.co.uk


138. Βιβλιοθήκη ξένων γλωσσών

www.trstone.com


139. Πολυμέσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς

www.fantastic.com


140. Εθνικός οργανισμός για τη δια-βίου εκπαίδευση.


www.feda.ac.uk


141. Σχεδίαση και κατασκευή εξοπλισμού και λογισμικού για εκπαίδευση σε θέματα μηχανικών και τεχνολογίας.

www.fbk.com

142. Οργάνωση και διοίκηση της τεχνολογίας των πληροφοριών για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, σχολεία κ.ά.

www.fenwood.co.uk


143. H σελίδα της φωτογραφίας

www.firstcall-photographic.co.uk


144. Εκπαιδευτικό λογισμικό και ειδικότερα για θέματα γλώσσας και μάθησης.

www.fishermarriott.com


145. Εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

www.flexible.co.uk


146. Εκπαιδευτικά πολυμέσα

www.focusmm.co.uk

147. Βιβλία καθηγητών και μαθητών μέχρι ηλικίας 16 ετών , για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα.

www.folens.com

148.Σύστημα αποθήκευσης βιβλίων σε βιβλιοθήκες και καταστήματα πώλησης βιβλίων.

www.folio.co.uk


149. Παραγωγή υπολογιστών και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινοπραξία fujitsu-siemens με στόχο να αποτελέσει την 1η δύναμη στην Ευρώπη.


www.fujitsu-siemens.co.uk


150. Εθνικός Σύνδεσμος για τη δια-βίου εκπαίδευση.

www.fenc.org.uk


151. Tα παιδιά του μέλλοντος

www.futurekids.co.uk


152. Ο Γεωγραφικός Σύνδεσμος

www.geography.org.uk


153. Ενσωμάτωση του δικτύου INTERNET στη λειτουργία των επιχειρήσεων.


www.globaltech.co.uk


154. Προγράμματα σπουδών, εφαρμογές με κατάλληλο λογισμικό, σχεδίαση εκπαιδευτικών διαδικασιών.

www.granada-learning.com


155. Προμηθευτές εξοπλισμών για σχολεία και κολλέγια με έδρα την Γλασκώβη της Σκωτίας.

www.griffinandgeorge.co.uk


156. Η εφημερίδα Guardian στο δίκτυο.

www.guardian.co.uk
157. Εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες


www.guildhallleisure.com


158. Άγγλοι Ρομαντικοί Ποιητές

www.headstrong.demon.co.uk


159. Εκδοτικός οίκος για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

www.repp.co.uk


160. Τεχνολογία με ανθρώπινο πρόσωπο. Εκπαιδευτικό δίκτυο για καθηγητές.

www.higrade.com


161. Ο Σύνδεσμος της ιστορίας. Εθνικό δίκτυο μάθησης.

www.history.org.uk


162. Εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες


www.hope-education.co.uk


163. Παραγωγή και πώληση προϊόντων σχετικά με υπολογιστές και επικοινωνίες.

www.hughsym.co.uk


164. Σελίδα με πληροφόρηση για άτομα με προβλήματα δυσλεξίας, για τους καθηγητές τους, καθώς και για τα άτομα που τους υποστηρίζουν στους χώρους της εργασίας. Η πληροφόρηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους παραπάνω να επιλέξουν την κατάλληλη τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν όσο γίνεται καλύτερα τα προβλήματα που δημιουργεί η δυσλεξία.

www.dyslexic.com


165. Η σελίδα της εταιρείας ΙΒΜ με τον εξοπλισμό και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει για μετατροπή των παραδοσιακών επιχειρήσεων σε σύγχρονες με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ( e-business).

www.ibm.com

166. To Διεθνές δίκτυο για εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτική αξιολόγηση.

www.icaag.com


167. Βιομηχανία χημικών, ειδικών προϊόντων κ.ά.

www.ici.com


168. Τεχνολογία και διεθνές δίκτυο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

www.inclusive.co.uk


169. Μάθηση με τη χρήση πολυμέσων και υπολογιστών.

www.infosourcetraining.com


170. Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του παγκόσμιου δικυτύου (www)
από τις μικρές επιχειρήσεις και ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του δικτύου στις καθημερινές πρακτικές.

www.integrex.co.uk


171. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παγκόσμιου δικτύου.

www.intel.com


172. Εκπαίδευση “αλληλεπίδρασης” μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών.


www.interactive-education.co.uk


173. Ιδέες για εκπαίδευση στα πλαίσια “αλληλεπίδρασης”.

www.interactiveideas.com


174. Hitachi : Η εταιρεία παραγωγής του «άσπρου πίνακα» για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με «αλληλεπίδραση».


www.iwb.co.uk

175. Τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία των πληροφοριών βοθά τη διδασκαλία.

www.rogerfrost.com


176. Υπηρεσίες υποστήριξης της τεχνολογίας των πληροφοριών για σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

www.unl.ac.uk/itle


177. “Πακέτο πληροφοριών” για επαγγέλματα, καριέρες, διαδικασίες αναζήτησης κ.ά, κατάλληλο τόσο για μαθητές όσο και για ενηλίκους.


www.progressions.co.uk

178. Εκπαιδευτικές πηγές πληροφόρησης για διδασκαλία σε άτομα με δυσλεξία.

www.kber.co.uk


179. Εκπαιδευτικό λογισμικό για την εκπαίδευση

www.dialspace.dial.pipex.com/keylink


180. Πηγές πληροφόρησης για αριθμητική και γλώσσα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

www.kingscourt.co.uk


181. Προμηθευτής επίπλων ποιότητας για την εκπαίδευση.

www.klicktechnology.co.uk


182. Εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικά προϊόντα που ικανοποιούν το Εθνικό Πλαίσιο Σπουδών.


www.kudlian.net


183. Μάθηση με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών


www.kyletec.co.uk


184. Το “Συνολικό Μάτι”. Περιοδικό για τις σύγχρονες αναπτυξιακές διαδικασίες.

www.globaleye.org.uk


185. Δωρεάν μάθηση. Σελίδα για τους γονείς που θέλουν να προσφέρουν πληροφορίες στα παιδία τους.

www.learnfree.co.uk


186. Το κύκλωμα της μάθησης. Ανάπτυξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών λύσεων για μια ποικιλία θεμάτων.

www.learning-circuit.co.uk


187. Εκπαιδευτικά προγράμματα “αλληλεπίδρασης” με τη χρήση πολυμέσων.

www.learning.co.uk


189.Προηγμένα συστήματα μάθησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

www.learnpath.com


190. Το “ανοικτό πανεπιστήμιο” και το δίκτυο μάθησης για τα σχολεία.


www.learningschools.net


191. Η μάθηση στο παγκόσμιο δίκτυο

www.learnonline.org.uk
192.Ο κόσμος των LEGO

www.lego.com/dacta


193. Βοηθήματα επικοινωνίας

www.liberator.co.uk


194. Τεχνολογική εκπαίδευση σε “MODULES”

www.lj-tech.com

195. Δίκτυο μάθησης του Λονδίνου για καθηγητές

www.london-learning.net


196. Κέντρο ερευνών και κέντρο μάθησης για καθηγητές

www.lucid-research.com


197. Πολυμέσα για εκπαίδευση

www.media.co.uk

198. Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

www.mape.org.uk


199. Δίκτυο διαχείρισης πληροφόρησης και χρησιμοποίησης στοιχείων για δημιουργία βάσεων δεδομένων.

www.matchware.net


200. Σύνδεσμος Μαθηματικών

www.m-a.org.uk

201. Μάτριξ πολυμέσων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες

www.matrixmultimedia.co.uk


202. Προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες και σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

www.mayer-johnson.com

203. Δίκτυα συστημάτων νέων τεχνολογιών

www.mayflex.com

204. Προγράμματα συνδυασμού γραφικών σε ηλεκτρονικό πίνακα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

www.mimio.co.uk

205. Σελίδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων της microsoft

www.microsoft.com./uk

206. Εκπαίδευση στην τεχνολογία των επικοινωνιών και των πληροφοριών

www.msec.dmu.ac.uk

207. Δίκτυο επικοινωνίας των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών με γονείς, καθηγητές, μαθητές.

www.millenniumschools.co.uk

208. Σχεδιαστές, κατασκευαστές και πωλητές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

www.mitel.com


209. Πολυμέσα για ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση σε σχέση με θέματα εργασίας κλπ.

www.MMTLTD.com

210. Πληροφόρηση και λογισμικό για εκπαιδευτικό “μόντελιγκ”.

www.modusproject.co.uk

211.Προϊόντα εξασφάλισης ποιότητας για επιχειρήσεις και εκπαίδευση.

www.mycrom.com

212. Παροχή υπηρεσιών στο παγκόσμιο δίκτυο για παραγωγικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τα προγράμματα διδασκαλίας.

www.n2h2.com


213. Εθνικός Σύνδεσμος Διευθυντών Σχολείων της Αγγλίας

www.naht.org.uk

214. Εθνικός Σύνδεσμος της Αγγλίας για τις ανάγκες της “Ειδικής Αγωγής”

www.nasen.org.uk


215.Η σελίδα της “ένωσης” των καθηγητών της Αγγλίας

www.teachersunion.org.uk


216. Ο Εθνικός Σύνδεσμος της Αγγλίας για τη διδασκαλία των Αγγλικών

www.nate.org.uk


217. Πανεπιστήμιο πρόσθετων σπουδών. Μαθήματα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, πηγές πληροφόρησης κ.ά.

www.nec.ac.uk


218. Εθνικός Σύνδεσμος για τη μόρφωση. Βοήθεια στα παιδιά να μορφωθούν.

www.nla.org.uk


219. Εθνική Βάση δεδομένων για τη μόρφωση.

www.literacytrust.org.uk


220. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο δίκτυο INTERNET.


www.navaho.co.uk

221.Παροχή υπηρεσιών σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών

www.netsoluk.com
222.Εποπτικά βοηθητικά μέσα στο δίκτυο. Προϊόντα και υπηρεσίες, εκπαίδευση καθηγητών, βοηθητικά μέσα διδασκαλίας κ.ά.


www.new-media.co.uk


223. Χρηματοδότηση προγραμμάτων σχετικά με την υγεία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον.

www.nof.org.uk


224. Εκπαίδευση στην αξιολόγηση και παροχή εκπαίδευσης σε επαγγελματίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

www.nfer-nelson.co.uk


225. Οι εξελίξεις στις επιστήμες και τα μαθηματικά

www.nicholl.co.uk


226.Προγράμματα δια βίου- εκπαίδευσης σε μοφή “αλληλεπίδρασης”, δημοσιεύσεις, συνέδρια, παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

www.nilta.org.uk

227. Οργάνωση “ηλεκτρονικών επιχειρήσεων-e-business”, αξιολόγηση προϊόντων, «έξυπνα δίκτυα» , οργάνωση γραφείων κ.ά.

www.nortelnetworks.com


228. Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις ( e-business) , Ηλεκτρονικοί κατάλογοι, 70 εκατομμύρια χρήστες της σελίδας σε όλο τον κόσμο.

www.novell.com/uk/


229.Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο INTERNET σε όλο τον κόσμο, και τεχνολογία μεταφοράς τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών σε υπολογιστές στο σπίτι.

www.askntl.com

230.Εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες βασιζόμενα σε ιδέες έμπειρων καθηγητών.

www.nts.dreamwriter.com


231. Εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων εκπαιδευομένων σε όλες τις φάσεις της ζωής ( Oxford Cambridge and RSA Examinations).

www.ocr.org.uk


232. Αξιολόγηση της τεχνολογίας των υπολογιστών, εκπαιδευτικά προϊόντα, υπηρεσίες.

www.omnysys.com


233.Βάσεις δεδομένων και τεχνολογικά μέσα για τους επαγγελματίες της κοινωνίας της πληροφόρησης.


www.optology.com


234. Δίκτυο πληροφόρησης των γονέων σχετικά με τη σημασία των υπολογιστών στην εκπαίδευση των παιδιών τους.


www.pin-parents.com


235.Καλύτεροι τρόποι διδασκαλίας των επιστημών

www.pasco.com


236. Βιβλία, λογισμικό, πηγές πληροφόρησης για καθηγητές σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών.


www.payne-gallway.co.uk

237.Δίκτυα διαχείρισης

www.peapod.co.uk


238. Προϊόντα υπολογιστών ποιότητας

www.penny-gilescp.co.uk

239. Εκδότες λεξικών

www.pcp.co.uk


240. Εταιρεία παραγωγής εξοπλισμών για τα σχολεία ( εργαστηριακός εξοπλισμός τεχνολογίας, επιστημών κ.ά. )

www.unilab.co.uk


241. Εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και ικανοτήτων για τη σύγχρονη εργατική δύναμη.

www.pitmanqualifications.com


242. Σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για ενηλίκους.


www.plato.com


243.Παραγωγή και διανομή εκπαιδευτικών προϊόντων.

www.polydron.com


244. Εκπαιδευτικά “πακέτα” για όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα μαθητών.

www.potential-uk.com


245. Εκδοτικός οίκος “Prim-Ed”


www.prim-ed.com


246. Εποπτικά βοηθητικά μέσα και γραφικά με υπολογιστές

www.primalpictures.com

247.Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες


www.qedltd.com


248. Διεύθυνση προσόντων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αγγλίας.

www.qca.org.uk


249. Περιοδικά για καθηγητές και γονείς που κυκλοφορούν σε 22 χώρες

www.education-quest.co.uk


250. “Στούντιο” ηλεκτρονικής σχεδίασης

www.quickroute.co.uk


251. Πολυμέσα για σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρήσεις.

www.rangemore-software.freeserve.co.uk


252. Ηλεκτρονικό κατάστημα βιβλίων και πολυμέσων

www.ransom.co.uk


253. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προϊόντα RLS


www.keyboardcrazy.co.uk


254. Πηγές πληροφόρησης με εκπαιδευτικό λογισμικό

www.r-e-m.co.uk


255.Πηγές πληροφόρησης για γενική μόρφωση

www.resourcekt.co.uk


256. RICHMOND συστήματα εκπαιδευτικών προϊόντων, εκπαίδευσης και κατάρτισης

www.richmondsys.co.uk

257. Λογισμικό και εκπαιδευτικά προϊόντα για δημοτικά, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, καθηγητές.

www.rm.com


258. Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα του BBC στο δίκτυο, τεχνολογία, προγράμματα κατάρτισης, βάσεις δεδομένων κλπ.

www.rogerfrost.com


259.Το “χωριό” της μουσική

www.roland.co.uk

260. Προετοιμασία για εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα

www.samlearning.co.uk

261. Λογισμικό για εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες


www.sanderson-msl.co.uk

262.Προϊόντα λογισμικού για γραφή και χρώματα

www.sanford.co.uk

263. Ηλεκτρονικό υλικό για εκπαίδευση και κατάρτιση

www.sanscrip.com


264.Προγράμματα δια-βίου εκπαίδευσης

www.scet.com

265. Σύνδεσμος σχολικών βιβλιοθηκών

www.sla.org.uk


266. Δίκτυο συνεργασίας σχολείων

www.schoolmaster.net


267. Βιβλία για κάθε σχολικό αντικείμενο

www.schools.co.uk


268. Συζήτηση για σχολικά θέματα στο δίκτυο, πηγές πληροφόρησης, θέσεις εργασίας, δωρεάν σχεδίαση σελίδων για σχολεία κλπ.


www.schools-register.co.uk


269. Εκπαίδευση καθηγητών στον τομέα των επιστημών, σύνδεσμος των επιστημών.

www.scienceconsortium.co.uk


270. Λογισμικό σε σχέση με τις επιστήμες κατάλληλο για σχολεία και εκπαίδευση καθηγητών.

www.sciencesoft.co.uk


271. Αρχείο για την ιστορία και τον πολιτισμό, μέρος του Εθνικού δικτύου για “μάθηση”.

www.scran.ac.uk


272. Σύνδεσμος διευθυντών σχολείων. Διοίκηση, αξιολόγηση, ανάπτυξη σχολείων.

www.sha.org.uk


273. Λογισμικό για παραγωγή εικόνων VIDEO και καρτών ID. Παραγωγή “ηλεκτρονικών εικόνων”.

www.securitworld.com

274. Προγράμματα μάθησης “Γρανάδα”.


www.granada-learning.com
275. Μαθήματα εκπαίδευσης για παιδιά ( Oxford press)


www.sherston.com


276.Μουσικά προγράμματα και εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα.

www.sibelius.com

277.Λογισμικό και εξοπλισμός για άτομα με προβλήματα όρασης

www.sightandsound.co.uk

278. Εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες

www.sionics.co.uk


279. Μάθηση στο δίκτυο. Υποστήριξη, προϊόντα, υπηρεσίες.

www.sirplc.co.uk


280. Εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες ( Εθνικό βραβείο της Αγγλίας για το έτος 2000), εκπαίδευση στα μαθηματικά, τη γλώσσα κλπ.

www.skillsfactory.com


281. Εκπαιδευτικό υλικό για μαθηματικά ( smile mathematics)

www.rmplc.co.uk/orgs/smile/index.html


282. Πολυμέσα, δημιουργία σελίδων στο δίκτυο, «δημοσιεύσεις από το γραφείο» κλπ.

www.textease.com

283. Δημιουργία “καταστήματος” στο δίκτυο για λιανικές πωλήσεις λογισμικού.

www.softlink.com

284. Λογισμικό για την αγορά της εκπαίδευσης. Σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα κατάρτισης και δια-βίου εκπαίδευσης.

www.s-m-s.co.uk


285.Εκπαιδευτικό λογισμικό αλφαβητικά για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα.


www.spasoft.co.uk


286. Ηλεκτρονική φωτογραφία και ηλεκτρονικές φωτογραφικές μηχανές, γραφικά “πακέτα”, έντιτιφγ, στούντιο, δημοσιεύσεις, διασυνδέσεις με άλλες σελίδες στο δίκτυο κ.ά.

www.spacetech.co.uk


287. Πολυμέσα, παραγωγή βοηθητικών εκπαιδευτικών μέσων μέσω του δικτύου, διαχείριση των παραγομένων προϊόντων, αξιολόγηση, μάρκετιγκ, μελέτες περιπτώσεων ( case studies) κλπ.

www.s-and-h.co.uk

288. Σελίδα που αναπτύχθηκε από καθηγητές και που αναφέρεται σε εκπαιδευτικό λογισμικό κατάλληλο για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

www.special-it-solutions.co.uk


289. Βιλία, CDROM, VIDEO, λογισμικό για όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


www.thornes.co.uk


290. Η στατιστική στην εκπαίδευση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών. Λογισμικό, διαχείριση και χρησιμοποίηση στοιχείων κλπ.

www.statsed.co.uk

291.Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού δυναμικού του Εθνικού Μουσείου Επιστημών και Βιομηχανίας της Αγγλίας.

www.nmsi.ac.uk/education/stem


292. Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού δυναμικού του μουσείου “Σμισθόνιαν” των ΗΠΑ.

www.si.edu

293. Λογισμικό και εκπαιδευτικά προγράμματα για χρήση στο σχολείο και στο σπίτι για μαθητές ηλικίας 4-9 ετών, με έμφαση την ενίσχυση της μόρφωσης στη λογοτεχνία, τα μαθηματικά και τις επιστήμες.


www.stormeducational.co.uk


294.Πηγές πληροφόρησης για χρήση στα σχολεία και στα κολλέγια.

www.keybytes.com


295. Η εταιρεία “SWALLOW SYSTEMS”, κατασκευάζει και πουλά εκπαιδευτικά ρομπότ.

www.swallow.co.uk


296. Ηλεκτρονικές κάμερες, υπερστούντιο, εκπαίδευση, πολυμέσα, λογισμικό για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα κλπ.

www.tagdev.co.uk

297. Εκπαιδευτικά προγράμματα και εξοπλισμός ιδιαίτερα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

www.tagsearch.com

298. Πολυμέσα για γρήγορη εκμάθηση ξένων γλωσσών ( λεξικά, πολυμέσα, CDROM, για 40 περίπου γλώσσες)

www.talkfast.com


299. Συστήματα, λειτουργία δικτύων, εκπαίδευση.

www.teleste.com


300. Βιβλία, , έκθεση, πόστερς

www.tarquin-books.demon.co.uk


301. Εκδοτικός οίκος για ακαδημαϊκά θέματα. Δημοσιεύει περίπου 500 περιοδικά και 1500 βιβλία κάθε χρόνο.


www.tandf.co.uk
302.Οργανισμός εκπαίδευσης καθηγητών


www.teach-tta.gov.uk


303. Το πρόγραμμα TEP για διδασκαλία τεχνολογίας στα σχολεία.


www.tep.org.uk


304. Πηγές πληροφόρησης για διδασκαλία τεχνολογίας στα σχολεία.

www.technology-in-education.co.uk


305. Εκπαιδευτικά προϊόντα για καθηγητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ( Καλές Τέχνες, τεχνολογία, Αγγλικά, Ιστορία, Τεχνολογία των πληροφοριών, μαθηματικά, επιστήμες, Θρησκεία).

www.tts-group.co.uk

306. Ανάπτυξη υποδομών για παροχή εκπαίδευσης μέσω του δικτύου INTERNET σε οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο.

www.teknical.com


307. Οι υπολογιστές στην εκπαίδευση –περιοδικό στο δίκτυο .

www.tes.co.uk


308. Η σελίδα της ΤΕΧΑS INSTUMENT

www.ti.com/calc


309. Λογισμικό γλωσσών για άτομα με δυσκολ΄ίες μάθησης

www.texthelp.com


310. Η εταιρεία ΤΙΜΕ . Πωλήσεις υπολογιστών με το ταχυδρομείο.

www.timegroup.co.uk

311. Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις για παιδιά


www.tivola.co.uk

312. Λογισμικό για την εκπαίδευση


www.topologika.co.uk


313. Μια πόλη στο παγκόσμιο δίκτυο

www.townpage.co.uk

314. Εταιρεία πώλησης υπολογιστών

www.transtec.co.uk


315. Εταιρεία πώλησης λογισμικού

www.theoffice.net/trax.uk


316. Εταιρεία πώλησης υπολογιστών

www.tulip.com


317. “Καταλαβαίνοντας τα θέματα που συνδέονται με την ενέργεια”. Εκπαιδευτική υπηρεσία που χρηματοδοτείται από όλες τις εταιρείες που παράγουν ενέργεια στην Αγγλία.

www.energy.org.uk

318.Κέντρο για έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη, την διδασκαλία και την ανάπτυξη.

www.psychology.nottingham.ac.uk/research/credit


319. Εκδοτικός οίκος USBORNE

www.usborne.co.uk


320. Εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες

www.valiant-technology.com
321. Υπηρεσίες “SERVER” και λογισμικό

www.vector.com


322. Δημιουργία υποδομών για δίκτυα

www.videk.co.uk


323. Εκπαιδευτικά προγράμματα, φίλμ , VIDEO για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα.

www.viewtech.co.uk


324. Παραγωγός υπολογιστών

www.viglen.co.uk


325. Βάσεις δεδομένων, προϊόντα, υπηρεσίες, αξιολόγηση κλπ. σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

www.gesvt.com

326. Προϊόντα και υπηρεσίες νέων τεχνολογιών

www.wadsworth.co.uk

327. Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικό λογισμικό.


www.wessexeducation.com


328. Λογισμικό για αριθμητική και γλώσσα, ειδικά για τους μαθητές με προβλήματα “δυσλεξίας”.

www.wordshark.co.uk

329. Λογισμικό για υποβοήθηση της μάθησης μαθητών προνηπιακής ηλικίας με ειδικές ανάγκες και ενηλίκων που έχουν δυσκολίες στη μάθηση.

www.widgit.com

330. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της γεωγραφίας στα σχολεία.

www.wgoose.co.uk

331. Συστήματα WMY


www.wmy.co.uk

332. Συστήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας για τα σχολεία

www.woodstockcentre.com


333. Παρουσίαση από το περιοδικό “Σφαιρικό Μάτι” που προωθεί την ανάπτυξη μιας αντίληψης σχετικά με θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη και το πώς αυτή πραγματοποιείται.

www.globaleye.org.uk

334 Προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών

www.xma.co.uk

335. Συνεδριάσεις εξ’αποστάσεως, έρευνα αγοράς, αξιολογήσεις κλπ.

www.xtol.co.uk