Διόρθωση σε βιβλίο Θρησκευτικών μέσω Συνηγόρου του Πολίτη
Μαρια Δεληθαναση

Διορθώσεις στο βιβλίο Θρησκευτικών της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, πραγματοποίησε το υπουργείο Παιδείας μετά αναφορά της θρησκευτικής οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Συνήγορο του Πολίτη και σχετική εισήγηση του ΣτΠ στη συνέχεια προς το υπουργείο. Η αλληλογραφία μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής και του υπουργείου ξεκίνησε τον Μάιο του 2005, οπότε το υπουργείο παρήγγειλε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την επανεξέταση του εγχειριδίου. Το Π.Ι. επισήμανε συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να απαλειφθούν, ώστε να εξασφαλισθεί «ο επιστημονικός, κριτικός, πλουραλιστικός τρόπος» διδασκαλίας του μαθήματος και υπεραμύνθηκε αρκετών από τα κρίσιμα εδάφια. Τελικά, το βιβλίο τροποποιήθηκε πλήρως στην επανέκδοση του Οκτωβρίου 2007, όπου η μεν περιγραφή του δόγματος παραπέμπει επακριβώς σε εκδόσεις της θρησκευτικής οργάνωσης και οι διαφορές από το ορθόδοξο δόγμα εμφανίζονται με σαφήνεια και απαλλαγμένες από απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Κατ’ αρχήν, εξοστρακίστηκε από το βιβλίο ο χαρακτηρισμός «αίρεση» και τα περί «προπαγανδιστικής και προσηλυτιστικής» πρακτικής. Ενώ στην έκδοση του 2004 οι Μάρτυρες του Ιεχωβά εμπεριέχονται στο κεφάλαιο «Παραθρησκευτικά φαινόμενα και φιλοσοφικές οργανώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα», στην έκδοση του 2007 εντάσσονται στο κεφάλαιο «Νέες θρησκευτικές διδασκαλίες και λατρείες». Ενώ στην έκδοση του 2004 χαρακτηρίζεται «οξύμωρο σχήμα» ο αυτοπροσδιορισμός τους ως «Χριστιανοί», στην έκδοση του 2007 αποσαφηνίζεται ότι «οι βασικές δοξασίες και πρακτικές τους διαφέρουν πολύ από ό,τι γενικότερα αποδέχονται οι χριστιανικές εκκλησίες. Εν τούτοις αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί»...

H KAΘHMEPINH, 14-12-07